Innenriks

Får ikke bygge boligene vi trenger

Tusenvis av nye boliger nær kollektivknutepunkter blir ikke bygd fordi lokale politikere ikke vil eller ikke våger å si ja til prosjektene.

Bilde 1 av 2

Dette opplyser administrerende direktør Baard Schumann i Selvaag Bolig, landets nest største boligbygger, til Dagsavisen.

– Totalt er vi inne i 15 kommuner, og generelt sett er politikere over alt redde for lokalbefolkningen, spesielt i valgår. Ingen vil ha nye naboer. Derfor ender vi alltid opp i håpløse diskusjoner som fører til at prosjekter blir forsinket og utsatt. Dette er tilfellet både i Bærum, Bergen, Stavanger og Sandnes.

– Og alt dette er boliger nær kollektivknutepunkt?

– Ja, vi kjøper ikke tomter langt unna eksisterende eller kommende kollektivknutepunkt. For ti år siden var ikke folk opptatt av nærhet til kollektivknutepunkt, men nå er det noe av det første de ser på.

LES OGSÅ: Sanner ignorerte fortettingsplan

Seks til åtte år forsinket

– Hvor mange boliger får dere nå ikke bygd nær kollektivknutepunktene?

– Bare i Bærum er det snakk om 1.600 boliger. Vi har 700 i Sandnes og 400 i Stavanger, og 70–80 i Bergen.

– Hva vil skje med disse prosjektene?

– Vi håper jo at politikerne snur etter hvert. Når det gjelder Bærum blir det ikke noen nye boliger på iallfall de neste seks til åtte årene. Der må vi vente på neste kommuneplan før det kan bli nye diskusjoner om prosjektene våre.

Følg oss på Twitter og Facebook!

– Tenker bærekraftig

Det Schumann forteller om står i skrikende kontrast til hva kommunalminister Jan Tore Sanner (H) tidligere har uttalt til Dagsavisen.

– Vi får ikke til overgangen til lavutslippssamfunnet gjennom statlig detaljstyring og mistillit til lokaldemokratiet, sa Sanner 15. juli.

– Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og kommunene i Akershus har vist at de tenker bærekraftig utvikling, la han til.

Kommunalministeren kom med disse uttalelsene etter å ha blitt utsatt for hard kritikk for å ha godkjent bygging av 110–115 nye boliger i Svartskogområdet i Oppegård.

– Det å legge boligfelt «ute på et jorde» er det samme som å produsere mer biltrafikk og høyere klimagassutslipp, sa SVs Bård Vegar Solhjell om utbyggingen, 13. juli.

– Nå må Sanner begynne å utøve nasjonal ledelse. Sanner må sørge for å få en stopp i den utflytende byen, fulgte Venstres Ola Elvestuen opp i Dagsavisen 15. juli.

Både Solhjell og Elvestuen viser til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Den sier at 80–90 prosent av den kommende boligbyggingen i regionen, skal skje nær kollektivknutepunktene og i tilknytning til noen definerte vekstområder.

LES OGSÅ: – Utslipp kan ikke avgjøres lokalt

I strid med Sanner

Også nasjonalt skal det bygges nær kollektivknutepunktene, går det fram av de statlige planretningslinjene som Sanner selv fikk på plass i fjor høst.

«I by- og tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter bør det legges særlig vekt på høy arealutnyttelse og fortetting. Nye utbyggingsområder bør styres mot sentrumsnære områder», heter det blant annet.

Det som i realiteten skjer, er alt annet enn dette, og stikk i strid med Sanners tillit til lokalpolitikerne, konstaterer Baard Schumann i Selvaag Bolig.

LES OGSÅ: – Stort behov for flere boliger

Bilbaserte bydeler

– Politikerne i Bærum ville ikke la oss bygge 600 boliger på Avløs nær Kolsåsbanen. Vi fikk heller ikke bygge 1.000 boliger mellom Høvik og Stabekk stasjon. Men det snodige er at samtidig heier de samme politikerne fram en utbygging fra bunnen av på Fossum, et område som ikke er tilknyttet offentlig kommunikasjon.

Som Dagsavisen tidligere har skrevet, innebærer Fossum-utbyggingen i Bærum 2.000 nye boliger for anslagsvis 6.000 personer.

– I realiteten er det som nå prosjekteres, en bilbasert bydel, uttalte førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Bærum, Nikki Schei, til Dagsavisen 11. juli.

– Dette henger ikke på greip med alt snakket om at vi må bygge nært kollektivknutepunktene, sier Baard Schumann i Selvaag Bolig.

LES OGSÅ: Svikter boligløse og klimaet

Mer fra Dagsavisen