Innenriks

– Oser av manglende tillit

– Bård Vegar Solhjells utspill oser av manglende tillit til lokale politikere. Det er ikke på den måten vi løser klimautfordringene, sier Jan Tore Sanner (H).

Slik reagerer kommunalministeren på kritikken fra SVs tidligere miljøvernminister, etter godkjenningen av 110-115 nye boliger i Svartskogområdet i Oppegård.

Som Dagsavisen tidligere har skrevet, godkjente Sanner utbyggingen til tross for at Fylkesmannen i Oslo og Akershus har påpekt at området mangler god kollektivdekning.

Statens vegvesen har konkludert med at utbyggingen vil føre til mer bilkjøring. En slik trafikkvekst er stikk i strid med målsettingen om å få ned utslippene av klimagasser.

– Det å legge boligfelt «ute på et jorde» er det samme som å produsere mer biltrafikk og høyere klimagassutslipp, uttalte Solhjell til Dagsavisen mandag.

– Når Sanner har sagt ja til Oppegård, kan det bli svært vanskelig for ham å si nei til andre kommuner som ønsker å gjøre det samme, uttalte Solhjell også.

LES OGSÅ: Sanner ignorerte fortettingsplan

– Nødvendig

Sanner tilbakeviser all kritikk.

– Vi får ikke til overgangen til lavutslippssamfunnet gjennom statlig detaljstyring og mistillit til lokaldemokratiet. Vi er nødt til å få til et samarbeid mellom stat og kommune om de gode løsningene, sier han.

– Ville det ikke i så måte vært en bedre løsning hvis du hadde lyttet til Klima- og miljødepartementet og Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som mener at 54-58 boliger kan aksepteres i området?

– Forskjellen mellom den løsningen og det jeg har godkjent er så liten at det er liten grunn til å bruke de store ordene som er blitt brukt i debatten om denne godkjennelsen.

LES OGSÅ: Sanner overkjørte alle

– Forsiktig

– Jeg har godkjent bygging i et område hvor det er bygd fra før. Nå legges det opp til en forsiktig fortetting der. Hvis vi ser på hele Oppegård kommune, så bygger de primært rundt kollektivknutepunktene, fortsetter Sanner.

– Hva sier du til faginstansenes innvendinger om at dette boligfeltet vil føre til mer bilkjøring og større utslipp av klimagasser?

– Jeg legger til grunn at Oppegård kommune finner en god kollektivløsning for området på sikt.

Samtidig understreker statsråden at «det er ikke riktig at jeg legger opp til et frislipp» i boligbyggingen.

– Det er ingen tvil om at vi må bygge både tettere og rundt kollektivknutepunktene i Osloområdet, som står overfor store utfordringer knyttet til sterk vekst, men også miljøutfordringer som må håndteres.

– Bærekraftig

– Bærum og Ås planlegger boligfelt som ligner det du har godkjent i Oppegård. Hva vil du gjøre hvis også de planene ender hos deg?

– Det vil jeg ta stilling til hvis de sakene kommer på mitt bord. Det vil være feil av meg å kommentere dette før en eventuell behandling, svarer Sanner.

– «Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus legger opp til at 80-90 prosent av boligveksten skal skje i noen prioriterte vekstområder og nær kollektivknutepunktene. Nå frykter ikke bare Solhjell, men også regiondirektør Nina Solli i NHO, at planen kan bli undergravd av ditt Oppegård-vedtak. Hva er din reaksjon på det?

– Reguleringsplanen jeg har godkjent vil på ingen måte ha noen innvirkning på den planen. Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og kommunene i Akershus har vist at de tenker bærekraftig utvikling.

Sanner påpeker også at den regionale areal- og transportplanen ikke innebærer noe forbud mot å bygge andre steder enn nær kollektivknutepunktene. Som det framgår av planen kan 10-20 prosent av boligbyggingen skje i områder lik det som nå skal bygges ut i Oppegård.

– Raskere

Rett før sommeren la Sanner fram nye retningslinjer for kommuner og fylker, som skal legges til grunn fra kommende kommunestyreperiode. De innebærer:

Raskere planlegging fordi det er behov for flere boliger.

Vektlegging av byutvikling og bærekraftig utvikling.

Klimatilpasning i planleggingen.

Sanner har også fått på plass nye statlige planretningslinjer som innebærer:

Raskere saksbehandling.

Større respekt for lokaldemokratiet.

Fortetting og mer boligbygging rundt kollektivknutepunktene.

Mer fra Dagsavisen