Innenriks

Unio: – Arrogant av Solveig Horne (Frp) om likestillingsloven

Når Horne vil vrake likestillingsloven er det nok et tilbakeskritt for likestillingen som samfunnet ikke kan ta seg råd til, mener Unio-leder Anders Folkestad.

Likestillingsminister Solveig Horne (Frp) uttalte til Dagsavisen denne uka at det kun er LO og Ap som er litt bakstreversk og ikke ønsker å slå sammen diskrimineringsloven og likestillingsloven.

– De fleste instanser jeg har snakket med, mener det er klokt å slå dem sammen. Det viktigste er ikke hvor mange lover vi har, men innholdet i dem, sier Horne.

LES SAKEN HER: – Hallo, Horne

Hun viser til at dette også var anbefalingen fra Diskrimineringslovutvalget, som leverte sin utredning i 2009, og at dette ble støttet av de fleste høringsinstansene.

Det reagerer Folkestad på.

– Horne bør ha respekt for at LO og Unio til sammen representerer mellom 1 og 2 millioner av de norske arbeidstakerne. Da blir det feil av Horne å bare sitte og telle antall høringsinstanser som støtter hennes syn. Det mener jeg er ganske arrogant, sier Folkestad til Dagsavisen.

Han synes en egen likestillingslov er viktig fordi likestilling mellom kjønnene er grunnmuren hele samfunnsstrukturen vår skal bygges på.

– Å ha en egen lov på dette området er også en styrke med tanke på de andre politiske sakene som opptar Horne. Barn trenger likestilte foreldre, mennesker med funksjonsnedsettelse, sier Folkestad.

Likestillingsmeldingen blir sendt ut på høring til høsten.

Følg oss på Twitter og Facebook!

Mer fra Dagsavisen