Innenriks

– Spis som i 2000

Hvis vi nordmenn reduserer kjøttforbruket til de mengdene vi spiste rundt år 2000, kan utslippene av CO2 gå betydelig ned, ifølge ny rapport.

For å få til en slik reduksjon foreslår Framtiden i våre hender, som står bak rapporten, at den norske kjøttproduksjonen reduseres med en sjettedel.

– En slik reduksjon vil være bra for klimaet og folks helse, og også for den norske selvforsyningsgraden, sier FIVH-leder Arild Hermstad.

– Hvorfor det?

– Vi blir mindre avhengige av utlandet hvis vi bruker jordbruksarealene som frigjøres ved mindre kjøttproduksjon, til produksjon av enten vegetabilske matvarer eller kraftfôr som kan erstatte deler av kraftfôret som i dag importeres til kjøttproduksjonen, svarer Hermstad.

LES OGSÅ: Kjøttmarked uten sidestykke

Stort potensial

Ifølge FIVHs anslag kan selvforsyningsgraden øke fra 40 til 45 prosent på denne måten. Teoretisk sett kan selvforsyningsgraden øke til 58–59 prosent, men da må vi ikke bare begynne å spise mindre kjøtt, men også mer egenprodusert bygg og havre til erstatning for importert hvete og ris. I tillegg må forbruket av norske poteter, grønnsaker og belgvekster øke.

Et kutt i kjøttforbruket i tråd med FIVHs forslag vil på ingen måte innebære at det bare blir «kaninmat» til middag. Ifølge rapporten «Utviklingen i norsk kosthold 2014», som Helsedirektoratet la fram i januar, spiste hver enkelt av oss 76 kilo kjøtt i 2013. Det tilsvarer i overkant av 200 gram hver dag, omtrent like mye som Matprat.no mener en biff bør veie.

Etter et kutt i forbruket med en sjettedel vil vi være nede på et årsforbruk på om lag 63 kilo, eller drøyt 170 gram dagen. Helsedirektoratets tall viser at dette var det gjennomsnittlige kjøttforbruket for om lag 15 år siden. Og skulle det være noen tvil, er også Helsedirektoratet av den oppfatning at kjøttforbruket må ned.

Følg oss på Twitter og Facebook!

– Må snu utviklingen

– Det er ingen tvil om at når folk blir rikere, så spiser de mer kjøtt. Man skulle tro at vi ville nå et metningspunkt, men det nytter ikke å vente på det. Det må politikk til for å snu utviklingen, sier Hermstad.

For å få til dette mener FIVH det er nødvendig å øke prisen på kjøtt ved en særavgift eller ved full moms. Også en endring av omsetningsloven slik at det blir slutt på den massive markedsføringen av kjøtt, kan redusere salget. FIVH mener dessuten at det må bli forbudt å selge kjøtt med tap, slik dagligvarekjedene gjør for å lokke kunder til butikkene sine.

– Dere har beregnet at et kutt i kjøttproduksjonen med en sjettedel kan føre til at utslippene av klimagasser fra norsk landbrukssektor reduseres med 340.000 tonn CO2-ekvivalenter. Vil det være verdt det?

– Definitivt. Og for den enkelte tror jeg det å redusere kjøttforbruket vil være et av de enkleste klimatiltakene man kan gjøre, svarer Hermstad.

Mer fra Dagsavisen