Innenriks

Får framtida tilbake

Siden han var 18 år har Daniel (24) gått ut og inn av fengsler. Nå vil han ha livet på rett kjøl.

Om ett år er han ferdig med å sone dommen på to år, som han soner i Oslo fengsel.

– Tidligere når jeg har sluppet ut, har det vært rett tilbake til det gamle miljøet – og nye kriminelle handlinger, sier han ærlig.

Og til nye fengselsopphold. De gamle vennene var det eneste han hadde å komme ut til.

– Ingen jobb, ingen bolig, ingen jeg kunne snakke med. De eneste jeg hadde var mine kriminelle kamerater, sier han.

Forrige torsdag møtte han Oslos byråd for helse og sosiale tjenester, Øystein Eriksen Søreide, for første gang.

– Jeg må innrømme at jeg ikke visste hvem han var, sier Daniel med et smil, mens han tenner en røyk.

Positive aktiviteter

Nå håper han livet etter soning blir annerledes enn tidligere.

– Ved en tilfeldighet kom jeg borti Nettverk etter soning (NES), som viste meg hva de kunne gjøre på frivillig basis. Det har gitt meg tro på å få framtida tilbake, sier han.

– Jeg har mange kjente som har vært motivert for en slik mulighet som jeg nå har fått. Men de har ikke visst om eller fått tilbudet, sier han.

Nå får han et nettverk rundt seg, som er det stikk motsatte av det han hadde før han ble satt inn.

– Nå kan jeg være med på mange positive aktiviteter, som seiling og klatring, sier han entusiastisk.

Usikre midler

NES har eksistert i 10 år, drives av Røde Kors og har gode resultater å vise til. Men selv om de sparer samfunnet for store summer ved å hjelpe kriminelle på rett kjøl, får de stadig mindre penger.

– Vårt årlige budsjett ligger for tida på rundt 6 millioner. Med disse midlene følger vi opp 230 deltakere. Det tilsvarer en årlig kostnad på 26.087 kroner per deltaker, eller 71,50 kroner per dag, sier Stian Estenstad, som startet nettverket for ti år siden.

I fengsel ligger «døgnprisen» på ca. 2.400 kr per dag.

– Vi har fått 700.000 kr fra Justisdepartementet og Kriminalomsorgsdirektoratet for 2014. Vi vet ennå ikke om vi får og hvor mye vi får for 2015. Om vi skal opprettholde og utvide dette tilbudet, så må tiltaket ha fast plass i statsbudsjettet, sier Estenstad.

Tre års støtte

Da byråd Øystein Eriksen Søreide besøkte NES i forrige uke, kunne han by på 250.000 kroner i årlig støtte de neste tre årene. Disse pengene kommer i tillegg til de 380.000 de allerede får av kommunen, og skal gå til en spisset satsing mot unge lovbrytere, Nettverk UNG-prosjektet.

Vista Analyse har beregnet den samfunnsøkonomiske besparelsen av at én person med rus- og kriminalitetslivsløp flyttes over i et livsløp som skattebetaler til mellom 15 og 21 millioner kroner i løpet av 20 år.

– Nå vet ikke jeg hvilke vurderinger som legges til grunn. Men det er lett å se at dette er et tiltak som har en samfunnsmessig nytte, sier Søreide.