Innenriks

Lave forventninger til barnevernsbarn

Nesten halvparten av barnevernsansatte har lave forventninger til barnevernsbarn.

– Det mest alvorlige med rapporten er at de ansatte i barnevernet har så lave forventninger til barna de jobber for. En tiltro som smitter over på andre, ikke minst barna selv, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp).

I dag blir rapporten, utført av Rambøll på oppdrag for barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, som kartlegger holdninger til skolegang for barn og unge med tiltak fra barnevernet, presentert.

– Kartleggingen er et av prosjektene i satsingen for å styrke skole- og utdanningssituasjonen til barn i barnevernet. Regjeringen bevilget ti millioner kroner i fjor for å gi barnevernsbarn bedre tilpasset skole og utdanning. Denne satsingen videreføres i år, sier Horne.

Les også:  Ser fram til nytt familiemedlem

Tør ikke si ifra

Selv om både ansatte i skolene og i barnevernet mener at barn og unge med tiltak fra barnevernet har samme forutsetning for å lykkes med skolegangen som andre, har en av fem ansatte i skolene lavere forventninger til barnevernsbarna. To tredjedeler av barnevernsbarn i hele landet fullfører ikke videregående skole.

– Jeg har møtt mange barnevernsbarn som ikke tør å si på skolen at de er i barnevernet. De har opplevd at lærerne slutter å spørre dem om lekser og ikke lenger stiller krav til dem, sier Horne.

Bekymringsfullt

– Dette er bekymringsfullt. Jeg er glad det viser at lærerne har større tiltro til disse elevene. Men det er bekymringsfullt at ansatte i barnevernet ikke har det. De overtar foreldrerollen, og det er viktig at de har ambisjoner og forventninger på vegne av disse barna, sier Horne.

Mange barnevernsbarn flytter mye, og det er ikke uvanlig med fem eller flere forskjellige fosterhjem/institusjoner i løpet av skoleårene. Noe som ofte skaper problemer.

– Vi er opptatt av å styrke samarbeidet mellom skole og barnevern slik at denne prosessen blir best mulig. Ofte kan det være ønskelig å finne fosterhjem eller institusjoner i nærheten for å beholde venner og skolekamerater, sier Horne, som også er opptatt av at nær familie oftere kan trå til som fosterforeldre.

I dag mangler det 1.000 fosterforeldre. Nå skal rapporten følges opp fra regjeringen.

– Fra i fjor høst ble det en skoleansvarlig på alle statlige institusjoner, sier statsråden.

– Rapporten viser at barnevernsansatte trenger opplæring i hvor viktig det er å ha tro på og forventninger til barnevernsbarna. Derfor er jeg glad for at dette allerede er et av tiltakene i skolesatsingen. Skolegang i barnevernet har ikke vært løftet opp og prioritert. Det har vært en glemt tematikk, sier hun.

I barnevernsmeldingen går byråden for helse og sosiale tjenester i Oslo, Øystein Eriksen Søreide, inn for en lignende løsning for å løfte barnevernbarns skolegang.

Nyeste fra Dagsavisen.no: