Innenriks

Ser fram til nytt familiemedlem

I Norge fullfører 80 prosent av alle ungdommer videregående skole. Blant dem som er under barnevernet eller i fosterhjem, gjør bare 40 prosent det. Men det skremmer ikke familien Kristiansen fra å bli fosterforeldre.

Tallene opprører byråd for helse og sosiale tjenester i Oslo, Øystein Eriksen Søreide (H). I barnevernsmeldingen, som nå skal opp til politisk behandling, har Søreide fokusert på dette.

Mye flytting

– Dette er en av de store utfordringene vi har sett under arbeidet med meldingen. I befolkningen er det opp mot 80 prosent som gjennomfører videregående. Blant dem som er under barnevernet, bare 40 prosent. Dette ønsker vi å gjøre noe med, sier byråden til Dagsavisen.

– Det er mange barn og unge som har mye tung bagasje. De har problemer med å konsentrerer seg om skolearbeid. Det er mye flyttinger, fra en skolekrets til en annen, og andre kritiske endringer i livene deres, sier Øystein Eriksen Søreide.

Koordinator

I barnevernsmeldingen går byråden inn for å få en egen skolekoordinator, som kan følge opp barn som er i institusjoner og fosterhjem og se til at de får en bedre skolemessig oppfølging.

– Da jeg begynte som byråd for helse- og sosiale tjenester, etterlyste jeg årsakene til dette frafallet. Jeg vil ha dokumentasjon på hvordan det går med disse barna over tid, sier Søreide.

I dag er det rundt 6.000 barn innen barnevernet i Oslo. I underkant av 2.000 av disse er i fosterhjem eller på institusjon.

– Er det vanskelig å skaffe nok fosterhjem?

– Det er en utfordring. Til enhver tid mangler vi 50 fosterfamilier i Oslo. Vi ser en økning av barn med minoritetsbakgrunn,som har problemer, og ønsker flere fosterfamilier med samme kulturbakgrunn som de barna, sier han.

Fosterforeldre får tre måneders oppsigelse på fosterbarn om de finner ut at det ikke går. Noe mange finner hjerteskjærende.

Fosterfamilie

Anders og Camilla Kristiansen i Kråkerøy har to egne barn, en sønn på snart 16 og en datter på 11, men har motivasjon og overskudd til å bistå til å gi et mindre barn et trygt og godt hjem for oppvekst.

– Vi ønsker å øke vår egen familie, og vi ønsker å hjelpe noen som ikke har det bra, sier Camilla Kristiansen til Dagsavisen.

De er i ferd med å gjennomføre PRIDE-kurset, som er et kompetansebasert opplæringsprogram som forbereder, utvikler og støtter fosterhjem.

– Tidligere var dette frivillig. Nå er det obligatorisk, og det synes vi er veldig bra, sier hun.

Til høsten håper de å få et fosterbarn i aldersgruppen 0–4 år. Kjønn og hvor de kommer fra er underordnet.

– Vi ønsker at barnet kan vokse opp hos oss og blir en del av familien. Vi håper å ha han eller henne for alltid, sier hun.

Twitter:

@tomvest

Nyeste fra Dagsavisen.no: