Innenriks

Ap får klimakritikk

Klima skulle være rammen rundt all Aps politikk under Jonas Gahr Støre, men i miljøkomiteen har ikke partiet tatt initiativ til en eneste klimasak siden Støre ble leder.

Av Sofie Prestegård og Marie Melgård

– Ingenting har skjedd under Støre. Det er ingen ny aktivitet på Stortinget, det er ingen initiativ. På klima kan jeg ikke komme på ett forslag som har kommet fra Ap det siste året, sier leder av energi- og miljøkomiteen Ola Elvestuen (V).

Da Jonas Gahr Støre ble klappet inn som Arbeiderpartiets leder sa han: «Bli med på å bygge nullutslippssamfunnet Norge». Klima skulle ikke bare være en sak, men en ramme rundt all politikk. Men hva har Ap egentlig gjort siden Støre ble valgt som ny leder 14. juni i fjor?

Da Støre åpent årets landsmøtet torsdag skrøt han av at partiet har fremmet 33 forslag på Stortinget, for å styrke yrkesfagene. Mens i miljøkomiteen har de kun fremmet seks forslag individuelt siden i fjor sommer, viser en oversikt som Holder De Ord har gjennomført på vegne av Dagsavisen. Kun fire av dem handler om miljø: Endre Enova slik at de kan satse mer på CO2-fangst og lagring, videreutvikle indikatorene for bærekraftig utvikling, nei til mer skuterkjøring i naturen og tiltak for en giftfri hverdag,

Dette er ikke akkurat skarp klimapolitikk, mener de andre miljøpartiene på Stortinget.

– Er ikke blitt grønnere

– Ap er ikke blitt grønnere. Jeg venter fortsatt på den nyorienteringen Støre varslet da han ble leder, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Han mener også at det er talende at partiet kun har en håndfull egne forslag i miljøkomiteen, mens man har hele 33 forslag om yrkesfag.

– Det viser at Ap har utviklet politikk på en rekke områder, men ikke på miljø, sier Lysbakken.

Han får støtte fra MDGs representant, Rasmus Hansson.

– Ap prioriterer ikke klima- og miljøpolitikk i sitt arbeid på Stortinget. Her er de et passivt klimaparti som i liten grad tar egne initiativer, sier Hansson.

Blant opposisjonspartiene er det de små partiene som må dra lasset og sørge for at det faktisk eksisterer en reell debatt om regjeringens klima og miljøpolitikk, mener Hansson.

– Ap trekker fortsatt fram stortingsvedtaket om elektrifisering av Utsirahøyden som et eksempel på at de fører en aktiv klimapolitikk, men heller ikke dette var Aps initiativ. Vi er likevel glade for at de stemte for dette og vårt forslag om klimalov, sier han.

Uenig

– Vi er med på forslag, og vi er med på å strekke retningen mot klima og miljø i nesten hver eneste sak som blir behandlet i energi- og miljøkomiteen, sier nestleder i komiteen Terje Lien Aasland (Ap).

– Hvis man hadde analysert det Ap har gjort i denne komiteen så hadde man sett at det er Ap som har tatt ansvar for positive og klimariktige vedtak, mener han.

– Men når man nullutslippssamfunnet, som Støre oppfordret å være med å bygge, ved å ikke ta initiativ selv?

– Vi har tatt mange initiativ. Vi har tatt initiativ til elektrifisering av elektrifisering av Utsirahøyden.

– Var det dere som kom med det forslaget?

– Vi tok initiativ til det som ble resultatet av Utsirahøyden. Uten Ap hadde det ikke blitt noe resultat i den retningen. Vi har tatt ansvar for at byene skal få mer makt når det gjelder utslipp, sier Aasland.

Ifølge oversikten til Holder De Ord har Ap to ganger stemt mot forslag om å redusere lokal luftforurensning. Aasland forsvarer dette med at Ap stemte for et annet forslag om at regjeringen skal komme med forslag til virkemidler til hvordan storbyene kan begrense bilbruk i perioder der luftforurensningen er høy.

Prøvesteiner

Miljøpartiene mener Støre ennå ikke har fått de store sakene på bordet som kan vise om Ap tar en ny klimakurs. Det er imidlertid tre prøvesteiner framover:

Iskanten, Førdefjorden og Oljefondet ut av kull.

Arbeiderpartiet har allerede sagt at de forutsetter at regjeringens ja til sjødeponi for gruveavfall i Førdefjorden innebærer at det er trygt. Når det gjelder iskanten sier Aasland at Ap nå vil avvente stortingsmeldingen til Sundtoft.

Når det gjelder innretningen skal gå på kullforslaget henviser Aasland til finansfraksjonen.

Mer fra Dagsavisen