Innenriks

Høyre vil hjelpe uføre – neste år

Høyre vil vente til 2016 med å vurdere behovet for en varig kompensasjonsordning for uføre.

127.000 uføre har fått inntektskutt etter uførereformen, ifølge Skattedirektoratet. SV mener det haster med å få på plass en varig kompensasjonsordning for å hjelpe dem som nå sliter med å betale regningene sine, skrev Dagsavisen tirsdag.

Les hele saken her: 127.000 uføretapere

Vil ha full oversikt

Bente Stein Mathisen, medlem av Stortingets arbeids- og sosialkomité, mener saken er altfor kompleks til at Høyre kan gå inn for en varig kompensasjonsordning nå.

– Høyre vil ha full oversikt over alle konsekvenser for å kunne sette inn eventuelle treffsikre tiltak. Det som gjelder den ene, gjelder ikke nødvendigvis for andre, og situasjonen for den enkelte uføre er også avhengig av husstandens samlede inntekt, påpeker Mathisen.

Hun mener derfor det vil være riktigere «å følge nøye med på hvordan det blir for den enkelte uføre» gjennom 2015, og så vurdere saken på nytt i 2016 etter å ha fått full oversikt over skattemessige og andre konsekvenser av uførereformen, slik statsråd Robert Eriksson (Frp) ønsker å gjøre det.

– Når vi får bedre oversikt kan en varig kompensasjonsordning være ett av flere aktuelle tiltak hvis noen har kommet veldig mye dårligere ut, sier Mathisen.

Les også: SV vil redde uføres økonomi

Les også: Står opp for uføre

– Be Nav om hjelp

Kompensasjonsordningen som så langt har kommet på plass, er ifølge både SV og Uføres Landsorganisasjon ikke god nok, fordi den bare løper fram til 2018 og fordi den ikke omfatter alle som har fått mindre å rutte med som følge av uførereformen.

– Flere uføre forteller Dagsavisen at de nå sliter økonomisk. Hva er ditt råd til dem?

– Hvis uføre ikke greier å betale regningene sine, er mitt råd at de tar kontakt med Nav og skattemyndighetene for å se om det er gjort noen feil vedrørende det de skal ha utbetalt, og også at de ringer rundt for å få utsatt betalingsfrister, svarer Mathisen

– Nav-sjefen fikk sparken av Eriksson fredag fordi Nav ikke gjør en god nok jobb. Har du likevel tillit til at uføre vil få den hjelpen de trenger fra Nav?

– Jeg snakker med folk som får god hjelp av Nav. Det er viktig at Nav hjelper uføretrygdede med råd og god veiledning.

Bør ikke overraske

Det at uføre nå har fått mindre å rutte med, etter at uførereformen trådte i kraft 1. januar, bør for øvrig ikke overraske noen politikere, ifølge Mathisen.

– Da uførereformen var til behandling i Stortinget, var alle partier kjent med at noen ville tape på reformen. Når man endrer skatteberegningsreglene kan det ikke være en overraskelse at det får noen konsekvenser. Derfor er det rart at Ap og SV nå stiller seg helt uforstående til dette, sier Mathisen.

Hun er selv blitt kontaktet av uføre som nå forteller om mindre i inntekt enn før.

– Jeg har fått flere henvendelser som jeg skal besvare. Jeg har også tenkt å møte noen av dem, for dette berører meg, sier Mathisen.

Mer fra Dagsavisen