Innenriks

Vil frede Arktis og skattelegge oljen

Midt i dramatiske kutt-tider vil Venstre-topper frede Arktis for oljeaktivitet og kutte næringens skattefordeler. Det skaper reaksjoner, også innad i partiet.

Av Sofie Prestegård og Marie Melgård

TROMSØ (Dagsavisen): Mens oljenæringen må gå til masseoppsigelser grunnet svak oljepris, og skyhøye kostnader på sokkelen, vil Venstre angripe fra alle kanter. 
Partiets landsmøte skal i helgen behandle to radikale forslag om veien videre for norsk oljesektor:

  • Å verne Arktis for oljeboring
  • Å skattlegge oljesektoren hardere.

– Ikke rasjonelt

Venstre-nestleder Ola Elvestuen og sentralstyremedlem Rebekka Borsch vil strupe det de kaller «subsidiering av oljenæringen» ved å redusere satsen på de såkalte friinntektene fra 5,5 prosent til 2 prosent. Friinntekt er et særfradrag for petroleumssektoren.

De vil også utrede om staten, fortsatt skal ta 78 prosent av regningen for norske selskapers oljeleting, før de tjener penger.

– Dette er ikke rasjonelt i en tid der flere av oljefeltene ikke ser ut til å bli lønnsomme, grunnet den lave oljeprisen, sier Elvestuen.

– Spekulativt

Forslaget får 7 av Venstres fylkeslag til å rase. For når selskapene begynner å tjene penger, skatter de hele 78 prosent av overskuddet. Fylkeslagene mener det blir feil å kalle dagens skatteregler for subsidier.

– Det er spekulativt å si at oljenæringen har noen skatteregler som er gunstigere enn andre næringer i Norge, sier fylkesleder Kjartan Alexander Lunde i Rogaland Venstre.

De har støtte fra Agder, Hordaland, Møre og Romsdal, Telemark, Troms og Vestfold.

De kan være med på å utrede ordningen med å dekke letevirksomheten, men mener det er avgjørende å bevare friinntekten på dagens nivå.

– Blir satsen redusert til 2 prosent vil investeringene i en lang rekke prosjekter ligge brakk, sier Lunde.

Han forklarer at selskapene er avhengig av friinntekten for å sikre god likviditet.

– Provoserende

Melk-og-honning-fylket Rogaland har lenge nytt godt av høy oljeaktivitet i Nordsjøen. Åpningen av Barentshavet, skulle markere startskuddet for Nord-Norges oljeeventyr.

Derfor vedgår Borsch at forslaget om å frede Arktis er radikalt.

– Jeg skjønner at noen vil oppleve det som provoserende, og som en trussel mot norske arbeidsplasser. Ja, det står om norske arbeidsplasser, men det står også om kloden vår. Hvis ikke vi som verdens rikeste land kan ha råd til å la oljen ligge – hvordan skal vi få andre land til å begrense seg?

– Bør bli liggende

Det finnes flere definisjoner av Arktis. Tidligere har Polarsirkelen, altså like sør for Bodø, blitt brukt som grense.

– Jeg har tatt med en britisk studie som sier at alt av ressurser fra polarsirkelen og nordover bør bli liggende. Forslaget låser seg ikke til denne definisjonen. Det vil bli gjenstand for debatt på landsmøtet, forklarer Borsch.

Det anslås at mer enn 5 prosent av verdens kjente oljeressurser og over 20 prosent av verdens gassressurser er i Arktis.

På kant

Forslaget fra Venstre-toppene er et klart signal til regjeringen, om Venstres standpunkt om de sårbare områdene i nord.

I samarbeidsavtaleslås det fast at områder nær iskanten skal skånes for oljevirksomhet.

Før de fire partiene var  blitt enige om hvorvidt dette området skulle defineres, ble 23. konsesjonsrunde lyst ut, og miljøminister Tine Sundtoft (H) gikk ut og sa at iskanten hadde trukket seg lenger nord.

– Regjeringen viker her unna et tøft politisk spørsmål ved å flytte iskanten, og utsetter de tøffe beslutningene, sier Borsch.

Hun mener den fysiske iskanten ikke er en god grense å sette for oljeaktiviteten.

– Vi har pumpet opp så mye olje, og varmet opp kloden vår så mye at denne isen smelter. At det skal åpne for boring enda lenger nord, er nesten selvmord, mener Borsch.

Mer fra Dagsavisen