Innenriks

Åpner opp for ny kontrollhøring

Justisministeren må legge alle kort på bordet om forsøket på å inngå hemmelig avtale med KrF og Venstre. Hvis ikke, kan det bli ny høring i kontrollkomiteen.

1 av 2

Av Marie Melgård og Sofie Prestegård

– Hvis den som har fått sterk kritikk av et flertall, har forsøkt å kjøpe seg fri fra kritikk ved å tilby politiske motytelser, er det absolutt totalt uakseptabelt, sier Bård Vegar Solhjell (SV).

Selv om innstillingen til komiteen er levert og utfallet er gitt – nemlig at Anundsen berger seg fra mistillit, men får krass kritikk fra flertallet – skal saken debatteres i stortingssalen rett over påske.

Flere uavhengige kilder bekreftet i gårsdagens Dagsavisen at justisministeren i møte med sentrumspartiene sa seg villig til å behandle sakene til utsendte asylbarn på ny, mot at partiene ikke retter krass kritikk mot ham i kontrollsaken.

Les hele saken her: Forsøkte å inngå hemmelig avtale

Også Senterpartiets medlem i komiteen, Per Olaf Lundteigen, mener det haster å få opplyst saken. Derfor sendte han allerede i går et brev der han ber Anundsen om en skriftlig redegjørelse for fakta i saken.

Etter Dagsavisens avsløring om at justisminister Anders Anundsen (Frp) forsøkte å inngå en avtale med Venstre og KrF om utfallet av kontrollhøringen mot ham, åpner flere opp for at Anundsen på ny kan kalles inn på teppet i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Les også: Dropper mistillit

Les kommentar på Nyemeninger.no: Asylbarn, mistillit og hard kritikk

Les også: Fnyser av KrFs ultimatum

– Må svare raskt

– Anundsen må legge alle kort på bordet og stille opp og svare på alle spørsmål i offentligheten om dette raskt. Skjer ikke det, vil jeg be kontrollkomiteen om ny høring. Dette kan ikke stå ubesvart før saken behandles i Stortinget, sier Solhjell, som er saksordfører i saken.

– Demokratisk problem

Aps medlem i komiteen, Jette Christensen, mener Dagsavisens sak er «foruroligende».

– Dersom dette stemmer, er det grunnleggende demokratisk problematisk. Stortingets kontrollfunksjon er ingen politisk valuta, sier Christensen.

Også Ap-leder Jonas Gahr Støre reagerer:

– Det som er framkommet i Dagsavisen, er foreløpig ikke bekreftet av navngitte personer, men framkommet også i andre medier. Det kaster et alvorlig lys over denne saken og over det arbeidet som har pågått i kontrollkomiteen. Det ville være en nødvendighet at de berørte personer avklarer hva som har hendt. Et sted å begynne er å gi et utfyllende svar til mediene, sier Støre.

Les også: «Sjakk matt» i asyldramaet

Sendt brev

– Statsråd Anundsen burde være den fremste til å forstå rollen til kontrollkomiteen, sier Lundteigen og viser til at Anundsen selv var leder av komiteen fra 2009 til 2013.

– For hvis dette er tilfelle, så er det svært alvorlig, sier Lundteigen, som vil støtte en oppfølging av saken gjennom kontrollkomiteen hvis det foreslås.

For å åpne ny høring må en tredjedel av kontroll- og konstitusjonskomiteens medlemmer stille seg bak forslaget. Ap, SV og Sp har til sammen nok stemmer til å fylle kravet, om de vil avkreve flere svar over påske.

Anundsen vil ikke kommentere saken i media før han har svart Lundteigen på vanlig måte.

Les også kommentarer fra nyemeninger.no: