Innenriks

Dropper mistillit

KrF-leder Knut Arild Hareide krever en ny vurdering av sakene til asylbarn som ble sendt ut i andre halvdel av 2014.

– KrFs stortingsgruppe har bestemt at de skal fremme så sterk kritikk som det er mulig mot justisminister Anders Anundsen (Frp) uten å fremme mistillit, sa partileder Knut Arild Hareide da han talte for KrFs landsstyre i går.

KrF går altså inn for et såkalt daddelforslag i asylbarnsaken.

Klare krav

Hareide kom samtidig med et klart krav:

Regjeringen må revurdere sakene til asylbarna som ble sendt ut andre halvår av 2014. Det gjelder de som kunne ha vært omhandlet av de nye reglene som de fire partiene er blitt enige om på feltet.

– Hvis ikke, har ikke KrF tillit til justisministeren, sier Hareide.

– Betyr det at dere trekker dere fra samarbeidsavtalen om disse sakene ikke blir revurdert?

– Jeg vil ikke spekulere i det, men jeg har aldri som partileder brukt tydeligere ord i en enkeltsak, sier Hareide til Dagsavisen.

Åpent utfall

I Dagsavisen i går gikk lederen i KrFU ut og sa at moderpartiet burde trekke seg fra samarbeidsavtalen hvis ikke Anundsen ryddet opp. Men så langt går ikke Hareide ennå.

– Jeg vil ikke trekke noen konklusjoner. Det blir å forhåndsprosedere en sak vi ikke vet om kommer.

– Hvordan skal da regjeringen tolke dette som noe annet tomme trusler?

– Jeg kommuniserer ikke bare til Erna og Siv gjennom media. Jeg kommuniserer også direkte med dem, sier Hareide.

Anundsen hadde følgende å si om Hareides tale:

– Jeg er glad KrF har besluttet å ikke fremme mistillit og er enig i den konklusjonen. Jeg registrerer at de rødgrønne partiene er uenige i dette.