Innenriks

Søker rusallianse med Ap

Venstre-leder Trine Skei Grande snur seg nå mot Arbeiderpartiet for å få støtte til nye tiltak i ruspolitikken.

Ny politikk: Venstreleder Trine Skei Grande foreslår nye tiltak i ruspolitikke. Fordi det ikke er så mye nytenkning i helsedepartementet , snur hun seg mot Arbeiderpartiet, for å få flertall for forslaget. Foto: Brian Cliff Olguin
Foto: Brian Cliff Olguin *** Local Caption ***

Norge er i Europatoppen på overdosestatistikken. Det vil Venstre endre. Med seg på laget vil det borgerlige partiet ha med Arbeiderpartiet.

– Jeg ser at Ap er på glid når det gjelder nytenkning i ruspolitikken, sier partileder Trine Skei Grande til Dagsavisen.

Utfordrer Støre

Hun sikter til at Oslo Ap har gått inn for at narkomane bør kunne få heroin i helsevesenet.

– Jeg er ikke overrasket over at det er Oslo Ap som nå først snur. Det er de som lever tettest på disse utfordringene.

Initiativet kom fra ordførerkandidat Tone Tellevik Dahl og listekandidat Thorvald Stoltenberg.

– Mange utvalg har vært for et skifte i ruspolitikken, som Stoltenberg-utvalget. Og Bjarne Håkon Hanssen var også på glid, da han var helseminister, forteller Skei Grande.

Hun er nå spent på om vedtaket, som er gjort i Ap Oslo, vil ha noen innvirkning på hva partiet nasjonalt mener.

Men hvorfor må Venstre rette seg mot Arbeiderpartiet for å få støtte, når de samarbeider med Høyre, som sitter i helsedepartementet?

– Fordi det er ikke så mye nytenkning i helsedepartementet, og når vi ser at det er bevegelse i Arbeiderpartiet, synes vi det er interessant, sier Skei Grande.

Heroin

Venstre har en rekke ideer til nye tiltak i ruspolitikken. I et representantforslag til Stortinget foreslår de blant annet å:

  • Innføre heroinassistert behandling for de aller tyngste brukerne som ikke har hatt nytte av annen medikamentell behandling.
  • Garantere at ruspasienter får behandling innen 24 timer etter avrusning.
  • Sørge for at større byer og kommuner gis mulighet til å tilby ruspasienter medikamentell behandling med Subutex, subuxone eller lignende, gjennom helseforetakene.

Forslaget er nå til behandling i helsekomiteen på Stortinget.

Ap-utvalg for heroinhjelp

Aps helseutvalg har gått inn for å tilby heroinassistert helsehjelp.

Utvalget har sendt dette forslaget til høring internt i partiet.

– I det ganske omfattende kapittelet om ruspolitikk er det mange forslag som korresponderer godt med det Venstre her foreslår, sier Tove Karoline Knutsen, som er fungerende helsepolitisk talsperson.

Hun sier partiet ikke har konkludert på hvordan de vil behandle forslaget, men er positive til flere av dem; som endring av forskrift til sprøyterom, slik at røyking blir mulig.

– Og rask hjelp er helt sentralt og svært viktig – uten at jeg her og nå kan garantere et timetall på ventetid for behandling etter avrusning, sier Knutsen.