Innenriks

Risikovillig

En mer ambisiøs politikk og smartere investeringer er avgjørende hvis Europa skal innta en vitenskapelig og teknologisk lederstilling.

Det er en av hovedkonklusjonene i Det europeiske miljøbyrås ferske vurdering «SOER 2015», som gjøres hvert femte år og ble publisert i går.

Ifølge Det europeiske miljøbyrået EEAs administrerende direktør Hans Bruyninckx, må Europa ta mer offensive og framtidsrettede valg framover. Både for å være globalt konkurransedyktig, og for å nå målet om «å leve godt i tråd med jordens begrensninger» nedfelt i EUs handlingsprogram for miljø fram mot 2050.

– Selv om et liv som respekterer jordklodens begrensninger innebærer enorme utfordringer, vil vi ha store fordeler av å ta disse utfordringene. Klarer vi å utnytte Europas miljøinnovasjonsevne, kan vi faktisk bli bærekraftige, og innta en vitenskapelig og teknologisk lederstilling som skaper ny næring og et sunnere samfunn, sier Bruyninckx.

Het debatt

At debatten om et grønt taktskifte opptar så vel forskere som økonomer og industriledere også i Norge, viste seg under Manifest årskonferanse 2015 i Oslo i går. Aktiv industripolitikk for en grønnere framtid var et av hovedtemaene som ble debattert. Hovedattraksjonen var likevel den internasjonalt anerkjente professoren i innovasjonsøkonomi fra Universitetet i Sussex, Mariana Mazzucato.

Med sin egen forskning som utgangspunkt var ett av Mazzucato hovedbudskap at nærmest all vellykket innovasjon og teknologiutvikling i bunn og grunn er tuftet på solid engasjement fra statlige organer og med stor offentlig støtte.

– Den største kampen framover vil dreie seg om hvilken rolle staten skal ha i innovasjonsutviklingen, sier Mazzucato.

Avgjørende

Hun utdyper:

– Egenskapene for en iPhone er basert på patenter utviklet for den amerikanske stat. Silikon Valley, med alle sine høyteknologiske bedrifter, er blitt det de er i dag takket være tilgang på langsiktig offentlig kapital. Staten er helt avgjørende i prosessene med å utvikle ny teknologi og skape vekst, fastslår professor Mariana Mazzucato.

Det er et synspunkt administrerende direktør Geir-Henning Wintervoll i Finnfjord AS – et av verdens mest energieffektive smelteverk, kan skrive under på:

– Støtten på 175 millioner kroner fra statseide Enova var avgjørende for at vårt prosjekt kunne stå ferdig i 2012, bekrefter Wintervoll.

Totalt har selskapet han leder investert nær én milliard kroner i et gjenvinningsanlegg for elektrisk kraft, som er et av de største miljøprosjektene i Norge.

– For aktører som ønsker å satse er det helt avgjørende at statlige selskaper overtar en del av risikoen og bidrar til finansiell trygghet, fastslår Wintervoll.

Risikovillig

Han mener samtidig at det bare i løpet av de tre–fire siste årene har skjedd mye her i landet med tanke på statlig involvering i innovasjon:

– Enova er for eksempel langt mer risikovillig og deler ut betydelig større midler i dag, enn de gjorde i 2012. Viljen til å satse tungt for å realisere nye prosjekter er stor, mener Wintervoll.

Mandag denne uka ble det klart at Enova investerer 122 millioner kroner i Tizir Titanium & Iron (TTI), som tar i bruk ny miljøteknologi på smelteverket i Tyssedal utenfor Odda. Satsingen betyr at Norge kan bidra til at framtidas produksjon av titandioksid blir mer energieffektiv og klimavennlig.

– Dette gir grunnlag for taktskifte, sier administrerende direktør Harald Grande i TTI.

Smart investering

Ifølge EEA ligger framtida i nysatsing som kombinerer lønnsomhet, verdiskapning og miljøvennlighet.

– Å gripe fatt i de komplekse utfordringene Europa står overfor, vil kreve en mer ambisiøs politikk sammen med bedre kunnskap og smartere investeringer, med sikte på å få i stand grunnleggende endringer i de viktigste systemene som mat, energi, boliger, transport, finans, helse og utdanning, sier direktør Hans Bruyninckx.

Nyeste fra Dagsavisen.no: