Innenriks

Fra bayer og bokk til Kjell Pop Single Hop

Tretten år etter at Oslos siste industribryggeri ble nedlagt, er øl mer trendy enn noensinne. Byen flommer over av hjemmebryggerier, mikrobryggerier og øltyper med kule navn. Nesten som i Christiania for 150 år sida.

Fram til omkring 1800 brygga nordmenn ølet sitt sjøl. Eller de drakk pottøl på vertshus, framstilt på bakrommet av innehaveren. Dette «overgjærede» ølet var kjennetegna ved dårlig holdbarhet og måtte drikkes der det var brygga. Ifølge Oslo byarkiv var Christian Stabell den første som fikk kongelig bevilgning til ølbrygging, i 1776. Flere fulgte i kjølvannet hans, men alle gikk dukken. Så, rundt 1800, anla Johannes Thrane et bryggeri i Fjerdingen ved Akerselva, litt ovafor Vaterland. Dette ble forløperen til Youngs Bryggeri, etablert av Jørgen Young i 1821, som seinere skulle bli regna som byens første industrielle ølbryggeri, og som fikk navnet Schous bryggeri etter at det ble solgt til Christian Schou i 1837.

FRYDENLUND BRYGGERI: Ble grunnlagt av Mads Langaard i Pilestredet 52 i 1859. Da ølbrygginga ble overført til Ringnes i 1995, overtok Høgskolen i Oslo bygningene. Bildet er fra ca. 1865 og er tatt fra Slottet. FOTO: UKJENT PERSON/OSLO MUSEUM

 

I 1857 var det 343 bryggerier i Norge. Mot slutten av århundret var det 46 igjen, ni av de største lå i Kristiania: Schous, Ytteborg, Frydenlund, Ringnes, Christiania, Christiania Aktiebryggeri, Eger & Co (seinere Central), Forseth & Co (seinere Fortuna) og Nora (seinere Rosenborg og enda seinere St. Halvard) bryggeri.

YTTEBORGS BRYGGERI: Ble etablert i 1836 i Hausmanns gate, der Blå Kors ligger nå. Bryggeriet hadde ølkjeller i Akersberget med inngang gjennom et bindingsverkshus i Akersbakken 24, like nedafor Gamle Aker kirke. Via to vindeltrapper kom man ned til fire store haller. Øltønnene ble transportert ned og opp med heis, og ølet ble antakelig tappa på flasker i bindingsverkshuset, som ble revet på 1950-tallet. Hallene regnes i dag som bortimot ubrukelige på grunn av fukt, men er tilgjengelige via innganger i Akersbakken. Bildet er fra 1938. FOTO: FRITZ A. HOLLAND/OSLO MUSEUM

 

Hos Oslo Byarkiv kan du finne opplysninger om intet mindre enn 37 bryggerikonstellasjoner fra Oslo og Aker. Etter diverse fusjoner og oppkjøp var det i 1934 bare tre igjen: Frydenlund, Schous og Ringnes. Som sistemann la Ringnes ned produksjonen på Grünerløkka i 2001. Men i det siste har bryggeribransjen fått en ny vår. Oslo Mikrobryggeri åpna allerede i 1989. Sagene bryggeri er foreløpig siste skudd på stammen, etablert i Hjula veveri, tett ved Ringnes og Foss bryggeriers gamle tomter.

FOSS BRYGGERI: Ble navnet i 1897 da Ytteborg bryggeri flytta til Thorvald Meyers gate 1. Årsaken til flyttinga var først og fremst økt plassbehov, men etter sigende også at vannet i Akerselva var blitt for forurensa til å kunne brukes til øl. Om fabrikken fikk vann fra andre steder eller om elvevannet var mindre forurensa her oppe, er uklart. Som en kuriositet kan nevnes at Foss bryggeri fikk æren av å bli kongelig hoffleverandør for Håkon 7. Bildet er fra 1905. I bakgrunnen til venstre sees også Ringnes bryggeri, etablert 1876. FOTO: UKJENT PERSON/OSLO MUSEUM

 

FREDENSBORGVEIEN 24-26 i 1935: Da ølbrygginga tok slutt i 1931, rykka Axel Jensens pølsefabrikk inn i lokalene i Fredensborgveien. Innehaveren var farfar til forfatteren Axel Jensen. FOTO: UKJENT PERSON/OSLO MUSEUM

MANN UTE ETTER ØL i 1910: Det første bryggeriet i Fredensborgveien 24-26, Stenersen & Comp., ble etablert i 1847. To år seinere ble det omdøpt til Forseths Bryggeri, og i 1877 fikk det navnet Fortuna bryggeri, inntil det i 1896 ble fusjonert med naboen Centralbryggeriet under navnet Aktieselskabet de forende bryggerier Fortuna & Central. FOTO: UKJENT PERSON/OSLO MUSEUM

MANN UTE ETTER ØL i 1910: Det første bryggeriet i Fredensborgveien 24-26, Stenersen & Comp., ble etablert i 1847. To år seinere ble det omdøpt til Forseths Bryggeri, og i 1877 fikk det navnet Fortuna bryggeri, inntil det i 1896 ble fusjonert med naboen Centralbryggeriet under navnet Aktieselskabet de forende bryggerier Fortuna & Central. FOTO: UKJENT PERSON/OSLO MUSEUM

CHRISTIANIA AKTIE-ØL-BRYGGERI: Spesielt kjent for sitt gode bayerøl, ble etablert i 1872 i Åkebergveien 11. Ølproduksjonen opphørte i 1931. Da Oslo kretsfengsel rykka inn i bygningsmassen i 1934, fikk fengselet naturlig nok navnet Bayern på folkemunne. Bildet er fra 1926. FOTO: UKJENT PERSON/OSLO MUSEUM

CHRISTIANIA AKTIE-ØL-BRYGGERI: Spesielt kjent for sitt gode bayerøl, ble etablert i 1872 i Åkebergveien 11. Ølproduksjonen opphørte i 1931. Da Oslo kretsfengsel rykka inn i bygningsmassen i 1934, fikk fengselet naturlig nok navnet Bayern på folkemunne. Bildet er fra 1926. FOTO: UKJENT PERSON/OSLO MUSEUM

SCHOUS BRYGGERI: Holdt til i Trondheimsveien 2 i over hundre år, fra 1873 til 1981. Bryggeriet fusjonerte med Frydenlund i 1977. Bildet viser området omkring 1880. FOTO: UKJENT PERSON/OSLO MUSEUM

SCHOUS BRYGGERI: Holdt til i Trondheimsveien 2 i over hundre år, fra 1873 til 1981. Bryggeriet fusjonerte med Frydenlund i 1977. Bildet viser området omkring 1880. FOTO: UKJENT PERSON/OSLO MUSEUM

NATIONAL BRYGGERIET: Ble stifta i 1897 og lå i Trondheimsveien 132. I 1927 flytta Sophies Mindes hospital inn i bygningene.  Bildet er fra 1923. FOTO: ANDERS B. WILSE/OSLO MUSEUM

NATIONAL BRYGGERIET: Ble stifta i 1897 og lå i Trondheimsveien 132. I 1927 flytta Sophies Mindes hospital inn i bygningene.  Bildet er fra 1923. FOTO: ANDERS B. WILSE/OSLO MUSEUM

Mer fra Dagsavisen