Innenriks

Tenner på kullrensing

I opposisjonen på Stortinget ivrer de for ideen om CO2-rensing på Svalbard. Det store spørsmålet er prisen.

Næringsminister Monica Mæland (H) mener en god og lønnsom drift i selskapet er viktig og vil vurdere de forslag som styret legger fram.

- Dette gjelder også forslag til tiltak som krever eiers medvirkning, slik som eventuelt spørsmål om tilførsel av kapital, opplyser Mæland til Dagsavisen.

Denne uka kom beskjeden som rystet gruvesamfunnet på Svalbard. Store Norske Spitsbergen Kulkompani skal nå nedbemanne med 100 ansatte, og driften i gruvene tas ned. Det bekymrer lederen av næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad (Sp).

- Om kulldriften faller bort må det være en del av en politisk beslutning, ikke fordi det går dårlig med selskapet, mener han, og gir med det klar beskjed til næringsminister Monica Mæland (H) om at det er viktig å finne en løsning på de økonomiske utfordringene. Han foreslår en selv:

- Sp ønsker å opprette et statlig mineralselskap. Det selskapet kan være Store Norske, som da mottar statlige midler, og blir et selskap à la det Statoil er i petroleumsnæringen.

 

CO2-rensing

Miljøpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Eva Kristin Hansen, er i tenkeboksen, og mener det er viktig med en nasjonal debatt om Svalbards framtid.

- Jeg er ikke sikker på at det er kull, sier hun.

Hansen viser til de lave kullprisene, og det faktum at kull er en av de mest forurensende energikildene vi har. På Svalbard drømmer flere om at kullkraftverket der kan få fullskala CO2-rensing. Det synes Hansen en spennende tanke.

- Spesielt symbolsk blir det fordi klimaendringene rammer Svalbard spesielt hardt. Men så er det også et spørsmål hva det vil koste å rense det kullet som brukes i kullkraftverket, sier Hansen.

Også Pollestad er positiv til ideen.

- Jeg mener Svalbard bør være et alternativ å vurdere når regjeringen skal finne et prosjekt for CO2-rensing, sier Pollestad.

Store omveltninger

Leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Ola Elvestuen, varsler at Venstre vil fremme et forslag om å utrede CO2-rensing på Svalbard. Han mener lokalstyret i Longyearbyen godt kan stå for en slik utredning. Venstre vil også fremme en interpellasjon om framtida til Svalbard nå som Store Norske er i en vanskelig situasjon.

- Det er ikke aktuelt å gå inn med ren statsstøtte av Store Norske. Svalbard-samfunnet må uansett forberede seg på store omveltninger, sier Elvestuen.

Lokalstyreleder i Longyearbyen, Christin Kristoffersen (Ap), synes det er fint at Elvestuen ser at byen har kompetansen til å stå for en slik utredning, og gjør det gjerne om sentrale myndigheter blar opp. For øvrig ønsker hun en bred diskusjon om framtidige næringer for Svalbard velkommen.

- Jeg mener vi må sørge for en utvikling som sikrer den unike kompetansen som er på Svalbard, og som kan skape en god framtid for lokalsamfunnet. Da bør alle gode alternativ vurderes. CO2-rensing er et slikt alternativ, sammen med for eksempel havneutvikling og arktisk logistikk, og forskningsbasert utvikling mot andre kullmarkeder, sier Kristoffersen. I går møtte hun Bellona-sjef Frederic Hauge og tenkte høyt om CO2-fangst og lagring på Svalbard. En dialog miljøgeneralen og lokalstyrelederen vil fortsette.

Mer fra Dagsavisen