Innenriks

Statsministeren: Hjerteskjærende historier

STATSBUDSJETT: Statsminister Erna Solberg (H) medgir at uføre som ikke har helse til å jobbe vil tape penger på kuttene i barnetillegget.

Statsbudsjettets sosiale profil ble et hovedtema i Stortingets spørretime onsdag.

Der innrømmet statsministeren at debatten om kuttene i barnetillegg og overgangsstønad har gjort inntrykk. Hun slo fast at enkelte historier har vært «hjerteskjærende».

– Det er vanskelig å møte enkelteksemplene, sa Solberg.

Hun medga at en standardisering av barnetillegget vil kunne ramme uføre som ikke er i stand til å jobbe, ekstra hardt. Likevel forsvarer hun endringen.

Forsvarer kuttet

– Hvis vi vil gjøre noe med barnefattigdommen, må vi gjøre det vi vet virker. Vi må bidra til at foreldrene er i arbeid, sa Solberg.

Hun mener dagens innretning på barnetillegget er en «effektiv barriere» mot arbeidslinjen.

– En forelder med fire barn som tjener 300.000 kroner i året vil tape 72.000 kroner på å øke sin stilling fra 40 prosent til 100 prosent, sa Solberg.

Ikke kan jobbe

KrF-leder Knut Arild Hareide kalte forslaget om standardisering av barnetillegget et «betydelig innsparingstiltak» på mer enn en halv milliard kroner. SV-leder Audun Lysbakken ville vite hva statsministeren tenker om dem som faktisk ikke kan jobbe, og om deres barn får det bedre eller dårligere med regjeringens forslag.

– Jeg undervurderer ikke at noen får det vanskeligere, sa Solberg.

– Den langsiktige jobben er at flere skal jobbe, og da må vi sørge for at det ikke blir ulønnsomt å jobbe, sa hun.

Solberg la til at statsbudsjettet har en rekke andre tiltak mot barnefattigdom, blant annet differensierte barnehagepriser og høyere stipendandel til skoleelever fra lavinntektsfamilier.

Skattekutt

Skattekuttene i statsbudsjettet ble også tema i spørretimen. Ap-leder Jonas Gahr Støre beskyldte Solberg for å ha beveget seg bort fra budskapet i boka «Mennesker, ikke milliarder» fra 2011.

– Hvordan kan det ha seg at de som har mye, blir motivert av å få mer, mens de som har lite, blir motivert av å få mindre, spurte Støre.

Kutt for de fattige

Han begrunnet spørsmålet med at skattekuttene kommer de rikeste til gode, mens det kuttes i overføringer til enslige forsørgere. Solberg svarte at budsjettforslaget er ansvarlig, henger sammen og ikke minst bidrar til å ruste Norge for det vi skal leve av etter oljen, gjennom den økte investeringsviljen hun mener kommer som en følge av skattekuttene.

I tillegg løses viktige oppgaver ved mer midler til rusbehandling og psykiatriog PC hjemme for folk med lese- og skrivevansker.

– Vi tar på alvor de utfordringene vi står overfor i årene framover, sa Solberg.

Nyeste fra Dagsavisen.no: