Innenriks

Anklager Eriksson for «skinndemokrati»

UDEMOKRATISK: Arbeidsminister Robert Eriksson representerer partiet for «folk flest». Nå anklages han for å ikke høre «folket» under høringsprosessen rundt arbeidsmiljøloven.

I går demonstrerte lokale LO-forbund mot forslag de mener er en «forverring av arbeidsmiljøloven». På samme tid har arbeidsminister Robert Eriksson hisset på seg de store arbeidstakerorganisasjonene. De mener han har konkludert på hvordan arbeidsmiljøloven skal endres - før han har hørt på dem. FOTO: TORSTEIN BØE/NTB SCANPIX

Under partilederdebatten på Arendalsuka i sommer sa statsminister Erna Solberg at forslaget til endring av arbeidsmiljøloven er på høring og at «(…) det å fremme forslag og så lytte til hele det norske samfunns konklusjoner til forslagene - det er reelt demokrati». Nå får hennes arbeidsminister, Robert Eriksson (Frp), krass kritikk for å ha «falsk» høringsprosess:

I sommer sendte Arbeidsdepartementet ut et forslag om en generell tilgang til midlertidig ansettelse på høring. Høringsfristen går ut torsdag denne uka, men allerede mandag kom arbeidsministeren med konklusjonen: Det blir endringer i arbeidsmiljøloven. Det blir en generell adgang til midlertidig ansatte i enten ni eller 12 måneder, sa Eriksson til TV 2 Nyhetene og i en VG-kronikk.

- Det er et skinndemokrati, regjeringen kjører en høringsprosess der svarene er gitt på forhånd, sier Hans Christian Gabrielsen, nestleder i LO, som organiserer mer enn 900.000 arbeidstakere.

- Eriksson oppfører seg gutteaktig overivrig over å ha fått den posisjonen han har fått. Sånn sett går det an å «tilgi» ham i førsteomgang, men ikke hvis dette fortsetter, advarer UNIO-leder Anders Folkestad.

YS-leder Jorunn Berland sier hun er skuffet over Eriksson.

- Eriksson sier han skal snakke med alle parter. Det må ikke være spill for galleriet, for vi lar oss ikke lure, sier hun.

- Det bør ikke overraske noen at regjeringen vil gjennomføre regjeringens politikk som lovet i valgkampen, svarer Eriksson.

- Arrogant

Verken UNIO og YS har rukket å sende høringssvar til Erikssons departement. At han konkluderer før han i det hele tatt har hørt dem ut, kan rokke ved trepartssamarbeidet, mener Berland.

- Ja, dette lover ikke godt. Trepartssamarbeidet har gjort at vi har lykkes med mange ting i dette landet, men blir det utfordret kan det bli tøft framover. Istedenfor for at vi vil finne løsninger i fellesskap, har vi andre sider vi kan vise. Saker som dette går på tilliten og troverdigheten løs, sier Berland.

Folkestad kaller oppførselen problematisk og frykter at det på sikt kan snevre inn demokratiet og svekke høringsinstituttet.

- Den kontante avvisningen «si hva dere vil - jeg har bestemt meg» er jeg redd vil sperre for politisk dialog og at grasrota på sikt vil slutte å engasjere seg fordi det ikke har verdi, sier Folkestad.

Les også:

Avslører seg selv

I går ble LOs sekretariat enig om en høringsuttalelse hvor de kommer med et med et motforslag til regjeringen: LO åpner for å utvide prøvetiden for nyansatte fra seks til ni måneder mot at regjeringen legger midlertidig-forslaget i skuffen. Men bare timer etter at LO sendte forslaget, la Eriksson det dødt: «Det er å sammenligne epler og pærer. I prøvetiden er du fast ansatt, og det er helt andre vilkår for å si opp noen enn hvis du er midlertidig», sa Eriksson til VG mandag kveld.

- Gjennom dette utspillet har regjeringen avslørt seg selv. Dette var prøvesteinen på hvordan regjeringen har tenkt å legge opp medvirkning og innflytelse i saker framover. Signalene Eriksson gir nå, ved å konkludere før han i det hele tatt har fått vårt høringssvar, viser at de feiler, sier Gabrielsen i LO.

Les også:

- Selvmål

Eriksson og regjeringen har flere ganger argumentert for at midlertidig ansettelse vil hjelpe personer med redusert arbeidsevne inn i arbeidslivet. I høringsuttalelsen fra Norsk Handikapforbund avviser de hele forslaget, fordi de mener det heller vil gjøre vanskeligere for personer med redusert arbeidsevne. Også de reagerer på Erikssons uttalelser:

- Det er arrogant og oppsiktsvekkende. Her skyter Eriksson selvmål. Han sier han er en enkelt mann fra Trøndelag, han av alle må forstå at høringsinstituttet er muligheten for den enkle mann å si sin mening, sier forbundsleder Arne Lein.

- Reell prosess

Eriksson avviser at han har forhåndskonkludert:

- I regjeringsplattformen heter det at vi ønsker en oppmykning av midlertidig ansettelser. Vi vil skape en god arena for at flere skal kunne prøve seg i arbeidslivet. Så har vi sendt ut på høring tre ulike forslag. Det vi inviterer til nå er at høringsinstansene skal komme med forslag til hvordan vi kan lage gode begrensninger og trygg ordning som forhindrer misbruk. Det er det vi har invitert til. Jeg har ikke konkludert når det gjelder begrensningene, sier Eriksson.

- Misforstår organisasjonene når de tror høringen handler om mer enn å begrense misbruket av midlertidig?

- Det må du spørre dem om.

- Måtte du gå ut i mediene tre dager før høringsfristen går ut?

- Jeg registrere at det har vært et vanvittig mediepress på meg fordi grasrota i LO gjennomfører en streik to dager før høringsfristen. Da fant jeg det naturlig å invitere LO mens det fortsatt var tid igjen til å bli med på det som er spørsmålet: Hvordan finne gode begrensninger for å skape en trygg ordning med midlertidig ansatte.

- Lederen i YS mener dette kan true trepartssamarbeidet. Hva tenker du om det?

- Vi har en reell høring. Den går ut på å finne gode begrensninger av misbruk på en ordning regjeringen gikk til valg på.

marie.melgard@dagsavisen.no