Innenriks

Økt beslag av cannabis

NARKOTIKA: I første halvår i år beslagla tollerne 560 kilo cannabis, mot 392 kilo 
i fjor.

Beslagene av cannabis har økt de siste årene. I år har tollerne gjort rekordbeslag. FOTO: HEIKO JUNGE/NTB SCANPIX

Mens undersøkelser viser at færre og færre bruker cannabis, øker beslagene.

- På Svinesund har vi hittil i år beslaglagt 420 kilo cannabis, mot 25 i samme periode i fjor. Årsakene til den store forskjellen er at vi i år har tatt noen svære partier. To av beslagene er kommet på trailere, sier stasjonssjef ved Svinesund tollstasjon, Wenche Fredriksen til Dagsavisen.

Dagsavisen skrev i går at legalisering av cannabis er et tema i store deler av verden. I USA er det tiltatt i enkelte stater, FN er under press og EU-vakler.

I hele fjor ble 866 kilo cannabis tatt i beslag av norske tollere, hvorav 392 kilo ble beslaglagt i løpet av det første halvåret. I første halvår i år er allerede 560 kilo hasj beslaglagt.

Men selv om tollvesenet er stadig flinkere og tar mer og mer, er det store mørketall.

- Det er vanskelig å si hvor mye, men det vi beslaglegger er bare prosenter at det som totalt kommer over grensen, sier hun.

Hasj i boller

Smuglerne blir stadig smartere, og det er ikke bare boller med rosiner de tar med seg over grensa.

- Vi har gjort flere beslag, særlig fra Danmark, hvor hasjen er innbakt i bakervarer. Vi ser at det smugles inn i ulike produkter, sier Fredriksen.

Men de lar seg ikke lure av ferske boller eller nybakte brød.

- Vårt hovedfokus er på narkotikasmugling og den organiserte smuglingen. Det er viktig med tilstedeværelse, sier tollsjefen, som ikke synes at legalisering av cannabis er noen god idé.

Færre brukere

Mens toll og politi beslaglegger stadig mer, viser forskning at det er færre og færre som bruker cannabis.

- Det var en økning i bruken fram til årtusenskiftet, men etter det har vi hele tida sett en nedgang, sier forskningsleder Astrid Skretting ved SIRUS (Statens institutt for rusmiddelforskning.)

- Mange norske undersøkelser viser det, og det er også den internasjonale trenden, sier hun.

Statistikk over cannabisbruk blant ungdom i alderen 15 til 30 år har vært samlet inn siden 1990-tallet, I år 2000 hadde omtrent 20 prosent av de norske 15-20-åringene som ble spurt forsøkt cannabis i en eller annen form. I 2008 var det tallet redusert til så vidt over ti ­prosent.

I 2012 var andelen nede i fem prosent, viser tallene i en rapport SIRUS ga ut i 2012.

Til sammenligning har 45 prosent av jevnaldrende tsjekkiske ungdommer tatt seg en blås minst én gang, og 36 prosent av de spanske ungdommene.

- Bør bruk av cannabis ­legaliseres?

- Dette er først og fremst et politisk spørsmål. Fordeler og ulemper må veies opp mot hverandre. Hva skal veie tyngst, spør Skretting.

Kripos‘ statistikk viser en økning i antall beslag siden 2008.

Deres narkotikastatistikk er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag.

«Antallet narkotikasaker har økt med 10,7 prosent fra 2012 til 2013 og har aldri vært høyere. Siden midt på 2000-tallet har antallet saker økt med over 50 prosent. At antall saker øker kan bety økt innførselspress og tilgjengelighet, men er også et resultat av politiets og tollvesenets aktivitet og prioriteringer», skriver Kripos på sine nettsider.

tom.vestreng@dagsavisen.no