Innenriks

Flere fattige barn i Norge

BARNEFATTIGDOM: Ny rapport viser at antallet fattige barn i Norge øker. Samtidig gjør dårlig innsats fra flere kommuner at fattige barn faller utenfor sosialt.

I går la Riksrevisjonen fram en ny rapport om barnefattigdom i Norge. FNs konvensjon om barnerettigheter slår fast at alle barn har rett til å kunne delta i lek og fritidsaktiviteter. Riksrevisjonen viser likevel at dårlig innsats fra flere kommuner gjør at mange norske barn ikke får gjøre akkurat det.

- Jeg vil ikke gå så langt som å si at vi bryter FNs konvensjoner. Men at kommunenes arbeid for å redusere konsekvensen av barnefattigdom er for dårlig, er rapportens aller viktigste funn, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Rammer innvandrere

Foss er svært opptatt av at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) nå må komme på banen for å styrke kommunenes arbeid med å gi fattige barn i Norge bedre vilkår for sosial deltaking. Riksrevisoren poengterer at å falle utenfor sosialt ofte er en begynnende årsak til frafalls­problemer i videregående skole.

- Slutter man med kameratskap og samarbeid med skolen, kan avstanden til skolen etter hvert føles veldig stor. Og da blir dette et potensielt livslangt problem, sier han.

Foss er også opptatt av å poengtere at funnene i rapporten viser at rundt halvparten av familiene dette gjelder, er familier med innvandrerbakgrunn.

- Jeg tror samtidig at kunnskap om hvordan man hjelper innvandrer­familier er veldig varierende i norske kommuner, sier han.

For dårlig samarbeid

Riksrevisjonen er derfor klar på at tiltak for å sikre god integrering og høyere yrkesdeltakelse blant innvandrere er essensielt for å møte problemer knyttet til barnefattigdom i Norge.

- Vi har påtatt oss en integreringsjobb ved å ha et åpent arbeidsmarked og ved at vi er avhengige av arbeidsinnvandring, sier Foss.

I Riksrevisjonens rapport vises det til altfor dårlig samarbeid mellom direktorater og mellom kommuner og direktorater.

Riksrevisjonen trekker særlig fram Integrerings- og mangfoldsdirektoratet som et kunnskapssenter som i altfor liten grad blir benyttet av kommuner rundt om i Norge. Foss er derfor klar på at det må gjøres en tøffere kommandojobb fra BLD.

- Man må rett og slett pålegge direktoratene å samarbeide tett med kommunene, sier han.

Horne lover tiltak

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne sier hun er glad for rapporten Riksrevisjonen nå har utarbeidet.

- Det er alvorlig at barn i Norge er fattige, og grundige framstillinger som dette vil være viktige i arbeidet vårt framover. I rapporten kommer det blant annet tydelig fram at man ikke har oversikt over omfanget av fattige barn i egne kommuner. I den forbindelse vil jeg få på plass bedre målingsinstrumenter, sier hun.

Riksrevisor Per-Kristian Foss er glad for at Horne tar rapporten alvorlig, men sier at Riksrevisjonen forventer mer enn bare ord.

- Selvsagt ser vi en statsråd si at dette er noe vi skal bli bedre på. Riksrevisjonen har heldigvis som tradisjon og arbeidspraksis at vi også undersøker hvordan arbeidet har gått etter tre år, så statsråden slipper ikke unna med det svaret. Dette vil bli evaluert, sier han.

Dagsavisen forsøkte i går å få en kommentar fra tidligere SV-leder Kristin Halvorsen. Under valgkampen i 2005 uttalte hun at SV skulle avskaffe fattigdom i Norge innen 2009, men i løpet av tida SV satt i regjering har antallet fattige barn bare økt. Halvorsen ønsket ikke å kommentere rapporten, med begrunnelsen at hun ikke lenger er aktiv i rikspolitikken.

oda.faremo.lindholm@dagsavisen.no