Innenriks

Gravide leger presses ut av jobben

ARBEIDSLIV: Gravide sykehusleger risikerer å bli skviset ut av jobben, viser en ny undersøkelse. Men ingen tør stå fram offentlig.

Nylig ble et sykehus på Østlandet felt av Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) for å ha diskriminert en gravid lege. Ombudet konkluderte med at en lege ved sykehuset ikke fikk forlenget sitt vikariat, slik vanlig praksis er, fordi hun var gravid.

Dette er kun toppen av isfjellet, ifølge en ny arbeidsmiljøundersøkelse fra Yngre legers forening (YLF): 15 prosent av legene, som har vært gravide, og som går i midlertidige stillinger svarer at graviditeten og/eller foreldrepermisjonen har fått negative konsekvenser for arbeidsforholdet. 12 prosent av de fast ansatte legene svarer det samme. Over 3.000 leger har svart på undersøkelsen.

Rystende beskrivelser

I undersøkelsen, som Dagsavisen har fått tilgang til, kommer legene med til dels urovekkende beskrivelser av hvordan det er å være gravid og jobbe som lege ved norske sykehus.

De forteller om ledere som har fortalt dem at «som nyansatt bør man ikke bli gravid om man ønsker forlengelse av vikariat», og om en leder som rett ut fortalte at «han ville sagt meg opp om det ikke hadde vært ulovlig. Forut for graviditeten var han strålende fornøyd med min innsats.»

«Neste gang ansetter vi en ung mann», skal en leder også ha ytret da han ble gjort kjent med graviditeten til en av legene.

Flere skriver i undersøkelsen at de er blitt spurt på jobbintervjuet om de vil bli gravide i nær framtid.

En kvinne skriver at hun ble tilbudt jobb, men at tilbudet ble trukket tilbake da hun opplyste om at hun var gravid. Flere forteller at de ikke fikk forlenget vikariat etter fødselspermisjonen. «Nå tør jeg ikke bli gravid flere ganger siden jeg ikke har fast stilling», skriver en av dem.

En skriver til og med at hun «valgte abort for å få forlenget stilling».

- Dette er utsagn som ryster meg dypt og inderlig. Slike forhold kan ikke norske sykehus leve med, sier Johan Torgersen, leder i Yngre legers forening (YLF), til Dagsavisen.

- Selv om dette er enkelthistorier, må alle skjønne at de også er et uttrykk for en systemfeil i Sykehus-Norge, når vi ser at 15 prosent sier de har negative opplevelser i forbindelse med en graviditet eller permisjonsrettigheter, fortsetter han.

Krever handling fra Høie

Torgersen forteller at Legeforeningen jevnlig blir kontaktet av leger som blir utsatt for det samme som kvinnen i LDO-saken.

- Et vikariat er tidsbegrenset, men i sykehusene er normen slik at man går fra det ene vikariatet til det andre. Det hender at folk ikke får forlenget vikariatet sitt av andre grunner, men det er svært sjelden. De tilfellene vi snakker om nå er der kvinner ikke får fortsette fordi de er gravide eller er i permisjon etter fødsel, sier Torgersen.

Noe av forklaringen er at sykehusene har en topptung styring, mener han.

- Sykehusene preges av en ovenfra og ned-styring, og lite dialog og samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, sier Torgersen.

Det at halvparten av alle leger og mer enn 90 prosent av alle leger i spesialisering (LIS-leger) er midlertidig ansatt, gjør dem også mye mer sårbare, framholder han. Nå forventer han handling fra helseminister Bent Høie (H).

- Det at sykehusene landet over jevnlig bryter loven ved å forskjellsbehandle gravide er noe Høie bør ta på dypeste alvor. Han må gi en klinkende klar beskjed nedover i systemet om at denne ulovlige praksisen opphører, sier Torgersen.

- Men dette er ikke nok. Han må også tenke gjennom om helseforetakene i dag styres på rett måte, tilføyer han.

Tør ikke stå fram

Dagsavisen skrev tidligere i år en sak om at mange leger ikke tør varsle om dårlig pasientsikkerhet, av frykt for å miste jobben. Senere skrev vi en sak om at norske medisinstudenter føler seg utnyttet på jobb, men ingen - bortsett fra lederen for medisinstudentene - turte å snakke med oss.

Kvinnen som fikk medhold av LDO ønsker ikke å snakke med Dagsavisen. Etter mange forsøk har det heller ikke lyktes Dagsavisen å få andre leger som har opplevd diskriminering til å la seg intervjue, heller ikke anonymt.

Torgersen mener dette er nok et eksempel på fryktkulturen han mener hersker i store deler av Sykehus-Norge.

- De er redde for at det vil få konsekvenser videre i karrieren hvis de står fram med navn og bilde. Det andre er at de opplever saken i seg selv som så belastende at de ikke orker å ta en mediebelastning i tillegg, sier Torgersen.

sturla.hanssen@dagsavisen.no

- 18 timer uten mat, søvn og vann

Gravide leger blir ikke bare skviset ut av jobben. Det er også vanlig at det ikke tilrettelegges for den gravide på jobb, ifølge Johan Torgersen i YLF.

Det samme forteller flere leger i arbeidsmiljøundersøkelsen. En av dem skriver at hun stadig fikk høre at graviditeten ikke måtte gå ut over arbeidet, og at hun ofte gikk 16–18 timer uten mat, søvn og vann.

«Var heldig om jeg fikk gå på do, og det ble stadig vekk presisert at dette tålte selv gravide», skriver hun.

Tør ikke be om pappapperm

Også mannlige leger forteller i undersøkelsen at de får problemer når de skal bli fedre. Noen skriver at de ikke tør spørre om fedrekvote, mens andre forteller at de får slengbemerkninger fra kolleger fordi de vil ta pappaperm.

– Dette understreker systemsvikten ytterligere. Sykehusene sliter med å innfri grunnleggende arbeidstakerrettigheter, sier Johan Torgersen i YLF.

Mer fra Dagsavisen