Innenriks

Frykter massesalg av bedrifter

STATLIG EIERSKAP: LO frykter for arbeidsplasser og naturressurser, og advarer mot megalønninger når næringsministeren skal legge fram sin eierskapsmelding.

- Jeg frykter utflyttinger, nedleggelser og tap av kontroll til utenlandske eiere som konsekvens av storstilt nedsalg, sier nestleder i LO, Hans-Christian Gabrielsen.

I går var han sammen med representanter for næringslivet, organisasjoner og selskaper invitert til et innspillsmøte i Nærings- og fiskeridepartementet. Næringsminister Monica Mæland (H) skal før sommeren legge fram en eierskapsmelding om offentlig eide selskaper.

Arbeidsplasser

Gabrielsen frykter at meldingen i stor grad vil handle om å selge og privatisere offentlig eide selskaper. LO mener statlig eierskap i bedrifter bør være omtrent på samme nivå som i dag.

- Gjennom statlig eierskap bidrar du blant annet til å beholde hovedkontorfunksjoner. Det betyr at stabsfunksjoner, innkjøp, underleverandører, forskning og innovasjon følger med. Det gir nasjonalt fokus, skaper arbeidsplasser, kompetanse og ringvirkninger for annen næringsvirksomhet, sier Gabrielsen.

Han er også bekymret for at eierskapet til norske naturressurser kan havne i utenlandske hender, og at lønninger og bonuser for sjefer vil skyte i været.

- Et sterkt offentlig eierskap til naturressurser og infrastruktur er svært viktig, sier Gabrielsen.

- Staten bør også bruke sin eierposisjon til å påvirke selskaper til å følge intensjonene for fastsettelse av lederlønn. På den måten kan de bidra til moderasjon i lederlønnsutviklinga. Da blir det også enklere med fornuftige lønnsoppgjør i samfunnet ellers, sier han.

Solgt

Monica Mæland beroliger LO-toppen.

- Jeg har sagt flere ganger at staten er en stor eier, og kommer fortsatt til å være det. Det er ikke sånn at det kommer til å bli solgt aksjer og selskaper over en lav sko. Vi må gjøre det på en klok måte, og vi må maksimere verdiene vi forvalter på vegne av fellesskapet.

Likevel kommer hun til å selge norske selskaper i tida framover.

- Vi er i gang med nedsalg i Entra, som vi har fullmakt til. Vi har også en rekke andre fullmakter fra Stortinget. Når det gjelder selskapene vi ikke har fullmakt til vil vi komme tilbake til dem i eierskapsmeldingen.

Samfunnsoppdrag

Selv mener næringsministeren bevaring av arbeidsplasser ikke inngår i samfunnsansvaret til offentlig eide selskaper. Om dagen står hundrevis av arbeidsplasser i Telenor i fare. Og selv om hun ikke vil kommentere Telenor, sier Mæland at hun ikke ønsker at staten skal gripe inn i omstruktureringer i statlig eide selskaper.

- Staten har valgt, etter Kings Bay i 1963, å ikke selv sitte i styrer. Men et samfunnsansvar skal alle utøve etter beste evne, sier Mæland.

Et oppgjør med enorme lønninger og bonuser for ledere i statseide selskaper lover derimot Mæland å ta tak i.

- Det er viktig at staten gjør det vi sier vi skal, nemlig ha konkurransedyktige lønninger, men ikke være lønnsledende, sier hun.

stian.fyen@dagsavisen.no