Innenriks

Slakter Stoltenberg-
regjeringens månelanding

MONGSTAD: Flertallet i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité vil i dag konkludere med å sterkt kritisere Stoltenberg-regjeringen for sin håndtering av Mongstad-prosjektet.

- Dette er et stort prosjekt for landet. Det er vår månelanding, sa tidligere statsminister Jens Stoltenbergs (Ap) i sin nyttårstale i 2007.

Ordene har hjemsøkt ham siden. Målet var et fullskala renseanlegg som skulle fjerne CO2-utslipp fra oljeraffineriet og varmekraftverket på Mongstad. Prosjektet ble utsatt gang på gang, og i september 2013 ble det stanset. I januar var saken oppe til høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. I dag kommer dommen, og etter det Dagsavisen erfarer konkluderer flertallet i komiteen mest sannsynlig med å foreslå et kritikkvedtak mot Stoltenberg-regjeringen. Det er uvanlig å komme med så sterk formell kritikk.

Les også:

Kostnads-krøll

Miljøpartiet De Grønne (MDG), Høyre, Frp, Venstre og KrFs medlemmer i komiteen mener de med rette kan si at «månelandingen» ikke ble gjennomført.

De viser til at Jens Stoltenberg har brutt et løfte, at det er store svakheter knyttet til gjennomføringen av prosjektet og ikke minst at det er hull i Stoltenbergs forklaring knyttet til kostnader. Under høringen sa Stoltenberg at prosjektet var estimert til å koste 25 milliarder kroner. Men at dette estimatet var holdbart avviste Gassnova, som har hatt ansvaret for å følge opp prosjektet for staten.

Rensing fra dag én

Hele framgangsmåten til regjeringen blir angrepet. MDG, Høyre, Frp, Venstre og KrF mener fullskala rensing fra dag én ville gitt de riktige insentiver til å realisere prosjektet. Det pekes også på at det er underlig at kraftvarmeverket på Mongstad ikke er tilrettelagt for fangst og lagring av CO2, selv om det står i utslippstillatelsen at det skulle være det. Dermed framstår det som om at det var vel så viktig å gi Statoil tillatelse til å bygge et kraftvarmeanlegg på Mongstad, som å satse på fangst og lagring.

Flertallet i komiteen mener at tidligere miljøvernminister Bård Vegar Solhjells (SV) forklaring i Mongstad-høringen viser at det ikke forelå planer om et nytt prosjekt for fangst og lagring. De ser det som kritikkverdig at Solhjell og tidligere energiminister Ola Borten Moe (Sp) ikke har vært ærlige om dette.

Les også:

Uenighet

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet stiller seg ikke bak kritikkvedtaket. Men også medlemmene fra SV og Senterpartiet kommer mest sannsynlig til å være skarpe i tonen mot den avgåtte regjeringen. De reagerer på at det ikke ble lagt fram et alternativ til Mongstad-prosjektet, når det først ble skrotet. SV kommer også med en innrømmelse om at Statoil fikk viljen sin når det gjaldt hvordan Mongstad-prosjektet skulle gjennomføres, og at uenighet om dette var en viktig årsak til at prosjektet ikke kom i havn.

sofie.prestegard@dagsavisen.no

Mer fra Dagsavisen