Innenriks

Økt kontantstrøm fra Norge til Tyrkia

PENGESTRØM: Siden 2011 har privatpersoner utført mer enn 59 millioner kroner i kontanter fra Norge til Tyrkia. PST frykter at penger fra innsamlinger i Norge går til å finansiere terror i Syria.

Strømmen av kontanter fra Norge til Tyrkia øker og stadig flere deklarer store pengebeløp. Tollvesenet har egne hunder som kan snuse seg fram til store kontantbeløp, og risikoen er stor for å bli tatt for de som forsøker seg på valutasmugling. FOTO: STEIN MARIENBORG

Internasjonal etterretning mener terrorgrupper frakter både penger og våpen inn i Syria via grenseområdene i Tyrkia. Nye tall Dagsavisen har innhentet fra Toll- og avgiftsdirektoratet viser at stadig flere reisende fra Norge til Tyrkia har med seg store kontantbeløp. Tendensen bekymrer sikkerhetspolitiet.

Pengestrømmen øker

Tollvesenet har egne hunder som kan snuse seg fram til store kontantbeløp, og risikoen er stor for å bli tatt for de som forsøker seg på ulovlig utførsel av valuta. Den som har mer enn 25.000 kroner i kontanter med seg ut av Norge skal fylle ut en valutadeklarasjon hos Tollvesenet. Utførselen er da helt legal og det er ingen begrensning på hvor mye penger man tar med seg utenlands.

Fra 2011 til 2012 økte summen av kontanter som ble deklarert av personer på vei til Tyrkia med over 60 prosent, fra 16,8 millioner kroner i 2011 til 27,5 millioner kroner i fjor. Og de nye tallene fra Tollvesenet viser at økningen fortsetter. Bare i første halvår i år utførte 230 reisende fra Norge til Tyrkia 14,8 millioner kroner på denne måten. Dersom tendensen holder seg vil nærmere 30 millioner kroner i kontanter bli deklarert ut av Norge i år, av 400-500 personer. Ikke sjeldent oppgir enkeltpersoner at beløp på over 100.000 kroner skal brukes på ferie i Tyrkia.

PST bekymret

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er bekymret over den store strømmen av kontanter ut av Norge. Økonomi er avgjørende for å holde liv i terrornettverkene. PST mistenker at personer i Norge driver pengeinnsamling for å finansiere ekstremistgrupper i utlandet, og at kontantene fraktes ut med enkeltpersoner.

- PST har registrert at det i løpet av det siste året har vært mange ulike pengeinnsamlingsaksjoner til Syria. Jeg kan bekrefte at vi mistenker at deler av disse innsamlede midlene går til al-Qaida-lignende grupper i Syria, selv om innsamlere bedyrer at pengene går til nødhjelp, sier informasjonssjef i PST, Martin Bernsen, til Dagsavisen. Han forteller at det er flere metoder å sende pengene ut av landet på.

- En av metodene som benyttes er å sende penger med dem som drar til Syria. Det går til dels store kontantbeløp ut av Norge den veien ukentlig med privatpersoner. PST har stor forståelse for at mennesker vil gi penger til nødlidne i Syria, men vi vil oppfordre folk til å forsikre seg om at pengene faktisk går til nødhjelp, og løsningen er å gi til noen av de store, kjente nødhjelpsorganisasjonene, sier Bernsen.

- Rike onkler

Stortingsrepresentant Jan Bøhler har årelang erfaring med justissaker og frykter en stadig økt radikalisering av unge mennesker. Han har gjennom sine kontakter i ulike innvandrermiljøer fått en klar oppfatning av at penger står sentralt i de radikale grupperingene.

- Jeg blir fortalt at det finnes såkalte «rike onkler» som forsøker å utnytte rotløse unge i muslimske miljøer. De tilbys penger til reiser og blir forsøkt dratt inn i en form for nettverk hvor personer blir radikalisert. Både kontantstrømmen av penger ut av landet, og pengetilgang som ikke samsvarer med inntekt bør undersøkes og følges nøye av myndighetene. Jeg tror det er mye å hente på å granske «pengesporet», for uten økonomi vil også terrororganisasjoner bli sterkt begrenset, sier Bøhler til Dagsavisen.

tore.letvik@dagsavisen.no