Innenriks

Måtte jobbe gratis under jobbintervju

ARBEIDSLIV: Fire jobb­søkere var innkalt til et praktisk jobbintervju. I flere timer satte de på plass bøker og ryddet i butikken som skulle åpne to dager etter.

Boklageret plukket ut fem kandidater som skulle testjobbe, men bare fire møtte opp. Kun én av personene ble ansatt i ettertid.

– Jeg syntes dette var en veldig vanskelig måte å bli møtt på som arbeidssøker. Nå føler jeg meg rett og slett bare utnyttet.
Det forteller Catherine Norderhaug (42), som for tida er arbeidssøkende. Hun frykter at dette er framtidas måte å behandle jobbsøkere på.

Ny butikk

Forrige mandag kveld søkte hun jobb som butikksjef hos Boklageret på Nordby-senteret på Svinesund. Allerede morgenen etter ble hun oppringt og bedt om å komme til «prøvejobb/intervju» torsdag morgen. Da ble hun satt til å ordne i en butikk som allerede to dager etterpå skulle åpnes.

Hun jobbet på stedet i over seks timer, inkludert én time lunsj. Arbeidet besto i å stable og sette på plass bøker i det nye butikklokalet. Dagen etter fikk hun beskjed om at hun ikke fikk jobb, siden hun ikke «var helt rett match i forhold til vårt konsept».

– Jeg stiller spørsmål ved hvor lovlig dette er. Det er utrolig dårlig gjort å utnytte folk som trenger en jobb på den måten, mener Norderhaug.

– Utnyttelse

Professor i arbeidsrett Henning Jakhelln er tvilende til at dette er lovlig, siden han mener det er åpenbart at hensikten var å få utført en jobb.

– Dette er en meget betenkelig situasjon. Som arbeidssøker er man i en meget utsatt posisjon. Her vil vi veldig fort komme til det ordet som heter utnyttelse, sier Jakhelln.

– De kan ha blitt enige seg imellom om at dette skulle være gratisarbeid, men uansett er det arbeidsgiver som da har bevisbyrden, som må kunne bevise at dette var de enige om på forhånd, sier Jakhelln.

Han har hørt om flere lignende tilfeller opp gjennom sine mange år med arbeidsrett.

– Det finnes mange bestemmelser der man kan prøve ut et menneske i jobb helt lovlig. Blant annet gjennom prøveansettelse.

Kunne jobbet hele natten

Norderhaug forklarer at hun fikk beskjed om at hun kunne gå når hun ville og så snart hun følte at hun hadde fått vist fram hva hun kunne. Det ble også sagt flere ganger at det ikke var slik at den som ble lengst, var den som nødvendigvis fikk stillingen.

– Men jeg forventet at jeg ville få beskjed ganske raskt om jeg var aktuell eller ei, slik at jeg kunne forlate butikken etter kort tid dersom jeg ikke var aktuell. Jeg kunne jobbet hele natten for å få butikken ferdig til åpningen dersom jeg visste at jeg fikk jobben, forklarer Norderhaug.

I en mail til Norderhaug i etterkant skriver regionsjef Siv-Lene B. Jakobsen i Boklageret:

«Når det gjelder godtgjørelse for din tid, så gjorde jeg det klart for deg i samtale i forkant av torsdagen, at dette var kombinert prøvejobbing/intervju uten lønn. Det er ingen lov som tilsier at dette ikke er tillat, annet enn at dersom det går over lengre tid har man krav på godtgjørelse/lønn. Du hadde også muligheten til å si at du ikke ønsket dette.»

Overfor Dagsavisen hevder Jakobsen at å sette folk i arbeid er en vanlig måte å teste folk på for å se om de passer i jobben.

– Det vi gjorde denne gangen, er ikke en vanlig framgangsmåte hos oss. Da vi skulle åpne butikken i Sverige tidligere enn planlagt, mente vi det var en fin måte å finne butikksjefer på til oss og vårt konsept. Vi gjør dette for å se hvordan folk jobber, hvordan de håndterer stress og hvordan de er på problemløsing.

Kun én ble ansatt

Boklageret plukket ut fem kandidater som skulle testjobbe, men bare fire møtte opp. Kun én av personene, og ingen av dem som var aktuelle som butikksjefer, er nå ansatt i butikken.

Jakobsen avviser at de jobbet i over seks timer. De som skulle testjobbe, var bedt om å møte klokka 10, men fikk ikke begynne før 10.30.

– Der vi var litt vage, var når dette skulle slutte, sier Jakobsen.

Selv dro hun fra stedet i 15-tida, mens Norderhaug fortsatte til 16.30.

Etter at Dagsavisen har vært i kontakt med Boklageret og regionsjefen, kom det i går en mail til Norderhaug om at ledergruppen har snakket sammen og at de nå vil kompensere henne for tida hun brukte i butikken.

Alle skal betales

Christian Carlander, daglig leder av Boklageret, hevder at alle som er innom på prøvejobbing, skal få betalt for dette.

– Vi rekrutterer folk på litt ulike måter. Vi kan bli enige om at noen skal prøvejobbe for å se om de passer for oss. Det skjer av og til. Da får de lære hvordan vi jobber.

– Hvor lenge kan slik prøvejobbing foregå?

– Det avhenger av hva vi har avtalt. Det kan ta én uke å bygge en butikk. Noen kan være med i noen timer, andre i noen dager. Da får folk kjenne etter om denne jobben er noe for dem. Det skjer av og til at folk trekker seg selv.

– Får de betalt for jobben de gjør?

– Det skal alle ha, uansett om de jobber en time, eller flere. Dette kan være en misforståelse, men alle som kommer innom en time eller to, skal ha betalt. Det er fair, sier Carlander.

samfunn@dagsavisen.no

Eksperter reagerer

Gisle Hellsten, leder ved karrieresenteret ved UiO:

– Jeg har ikke hørt om lignende. Jeg har hørt om at man blir prøvd i forskjellige oppgaver, men ikke en slik «Robinson 2» som dette, der man skal se hvem som holder ut lengst, sier Hellsten.

– Jeg er overrasket og litt lei meg. Arbeidssøkere har ofte stor forståelse for at de ikke får jobben, men de har liten forståelse for å bli behandlet dårlig – og de vil ikke føle seg brukt.

Håvard E. Bjørnstad, leder av arbeidslivsavdelingen i Codex Advokat Oslo AS:

– Dette går for langt. Jeg ser det kreative og artige i å sette folk i arbeid, men det går over alle støvleskaft når det varer en hel dag. Man skal ha lønn for det arbeidet man gjør, man tenker seg ikke at et intervju går til å være full arbeidsdag. Jeg synes partene bør enes om et vederlag, det hadde vært fair.

– Jeg mener dette må defineres som et arbeid, og da har man ikke imøtegått kravet om arbeidsavtale. Jeg skjønner godt at denne kvinnen er frustrert, sier Bjørnstad.

Clas Delp, forbundssekretær i Fellesforbundet:

– Jeg har vært borti noe lignende tidligere. Noen kaller det prøvejobbing. Vi har vært spesielt plaget av det i restaurantene, blant kokker, forteller Delp.

– De blir bedt om å vise seg fram. Noen gjør det nok velvillig for å få det på CV-en, andre føler seg lurt. Uansett er det en uakseptabel måte å behandle folk på. Folk skal ha lønn når de arbeider.

Ove Magnus Halkjær, avdelingsleder informasjon Handel og kontor i LO:

– Dette er uhørt og det absolutt drøyeste jeg har hørt om når det gjelder butikkjobb. Når du kommer på jobbintervju, så forventer
du intervju og ikke arbeid. Man er forberedt på at dette varer i opptil et par timer. At det går en hel arbeidsdag, er uhørt, mener Halkjær.

– Jeg er overrasket. Spillereglene pleier å være lagt når man går på jobbintervju. Om ingen fikk jobb i ettertid, er jo dette å regne som dugnad for bedriften. Og hva om det hadde skjedd en ulykke under denne jobbingen. Da er arbeidsgiver ansvarlig.