Innenriks

Vraker lyntogdrømmene

Samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) skrinlegger lyntogsatsingen til fordel for jernbanenettet rundt storbyene. Pengene strekker ikke til, sier hun.

- Det er andre investeringer på jernbanesida som bør prioriteres først, sier Marit Arnstad til Dagsavisen.

Dermed blir det ikke lyntog fra Oslo mot Trøndelag og Vestlandet med det første eller det andre. Det har samferdselsministeren, med departementet i ryggen, egenhendig bestemt - på tvers av stortingsflertallet. Når den nye nasjonale transportplanen kommer til våren, vil det være klart om beslutningen får stå urørt.

- Det viktigste først

Marit Arnstad vil bruke pengene på jernbaneutbygging for å løse kollektivfloka rundt storbyene med en særlig vekt på Oslo-området. Slik skal flere komme seg på jobb i tide og flere oppsøke tettstedene utenfor bykjernen.

- Hvorfor kan vi ikke satse på både lyntog og jernbaneutbygging rundt storbyene?

- Fordi vi har utfordringer innenfor samferdselssektoren framover som krever svært store investeringer. Alt kan ikke løses samtidig, og vi har ikke ubegrensede ressurser. Det viktigste må komme først, og det er jernbane. Togtilbudet på Østlandet, i Trondheim og Bergen kommer først, sier Arnstad.

- Tyder denne knappheten på at finansieringsmodellen for tog ikke er god nok?

- Nei, det tyder på at vi ikke kan bruke ubegrensede midler på samferdsel. Vi må prioritere mellom de ulike formålene, for vi kan ikke velge alle gode formål samtidig.

- Så du er ikke i tvil om at lyntog er en god idé?

- Jeg skjønner at mange er opptatt av lyntog. Tanken om å komme seg mellom storbyene på under tre timer er svært forlokkende, men utfordringene vi står overfor de neste ti årene, krever noe annet av oss.

- Har du lagt planene om lyntog helt bort?

- Det er usikkert hva som skjer i framtida. Jeg kan bare forholde meg til de nærmeste årene nå.

SV lover kamp

SVs samferdselspolitiske talsmann, Hallgeir Langeland, lover kamp for lyntoget.

- Nå lager Arnstad trøbbel for seg selv. Stortingsflertallet, alle partier unntatt Frp, har klokelig sagt at når man bygger jernbane på Østlandet, så skal man tenke på hele Norge og bygge med lyntogkvalitet, slik som man nå gjør i Vestfold, sier han til NTB.

Hos regjeringspartner Arbeiderpartiet får Langeland imidlertid liten støtte. Stortingsrepresentant og fungerende samferdselspolitisk talsmann Gorm Kjernli sier seg enig i at andre investeringer haster mer.

- Arnstad gjør dette til et unødvendig motsetningsforhold mellom lyntog og utbygginger som InterCity. Det stortingsflertallet har sagt at nye togstrekninger rundt byene bør bygges slik at man kan bygge videre på dem om man senere vedtar lyntog. De bør for eksempel tåle 250 kilometer i timen. Jeg er opptatt av et langsiktig perspektiv, men nå er utbygging rundt de store byene viktigst, sier Kjernli.

Frp er begeistret

Frp er på sin side svært begeistret for Arnstads utspill.

- Jeg tror alle egentlig er opptatt av å få bygd ut InterCity-anlegget. Så får lyntogplanene legges bort for alltid. Det har vært en dyr fornøyelse som de har brukt 80 millioner kroner på, sier Frp samferdselspolitiske talsmann, stortingsrepresentant Bård Hoksrud.

Arild Hermstad, leder av Framtiden i våre hender, mener samferdselsministeren lurer seg selv.

- Over 65 prosent av dagens baner er over 100 år gamle. Skal vi opprettholde jernbanen som et alternativ for gods og passasjerer på fjernstrekningene, holder det ikke å å ha nye linjer på Østlandet. Vi må også bygge ut til Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Bergen, sier Hermstad til NTB.

Han mener dette ikke er noen god valgkampsak for regjeringen.

- Regjeringen må presentere en tidsplan for når et fullstendig banenett mellom de store byene i Norge skal stå klart - og sørge for at utredning og planlegging videreføres i høyt tempo. Vi ber om at såkalte konseptvalgutredninger for banene ferdigstilles i løpet av tre år, sier Hermstad.

ingeborg.huse.amundsen@dagsavisen.no