Innenriks

Vil at pensjonen skal følge den ansatte

SV vil lovfeste rett til å beholde pensjonsordninger når barnehager og sykehjem privatiseres. - En hån mot jobben vi gjør, sier Private barnehagers landsforbund.

Det blåser en privatiseringsvind over de Høyre-dominerte kommunene. I Oslo legger byrådet over ti barnehager og minst åtte sykehjem ut på anbud. I Tromsø har byrådet fått fullmakt til å konkurranseutsette de fleste kommunale tjenester, og i Kristiansand har rådmannen forslått å selge en rekke kommunale barnehager. Ansatte har streiket fordi de frykter å miste sine gunstige pensjonsordninger når de må over til en privat arbeidsgiver.

Dette er sur musikk i SV-leder Audun Lysbakkens ører. Nå har han funnet middelet som han håper vi fryse privatiseringstrenden.

Pensjonsdumping

- Vi vil ha lovfestet rett til at pensjonen du har hatt som offentlig ansatt følger deg hvis jobben blir konkurranseutsatt. Det er fullt ut gjennomførbart, sier Lysbakken til Dagsavisen.

Høyre-sida begrunner konkurranseutsettingen med at beste barnehagebestyrer eller sykehjemsaktør må få jobben framfor at pressede kommuner tar unna alt. Slik skal kvaliteten på tilbudet heves, mener de.

SV-lederen er på sin side overbevist om at alt handler om penger. Makter ikke de private aktørene å drive uten å dumpe pensjonene, er det et bevis på at privatisering er en dårlig idé, konkluderer han.

- Dette er en test for høyresida. Om de virkelig mener at konkurranseutsetting gir økt kvalitet, må de være i stand til å gå inn for det med bedre pensjonsbetingelser. Vi har ikke råd til omfattende pensjonsdumping av de ansatte som tar de tyngste løftene i velferdsstaten.

- Dette er vel snarere et ledd i privatiseringsbekjempelsen enn en test av Høyre?

- Altså, det er ingenting som tyder på at de vil bestå testen når de argumenterer med økonomiske motiver, og det er heller ingen hemmelighet av SV ønsker offentlig styring.

Ingen støtte hos det private

Jørn-Tommy Schjelderup, kommunikasjonsdirektør i Private barnehagers landsforbund (PBL), synes Lysbakken treffer bak mål.

- Vi har hatt problemstillingen oppe flere ganger, men denne varianten har jeg ikke hørt før. Når en privat aktør overtar en kommunal barnehage i sin helhet, følger pensjonsrettighetene med. Lysbakkens forslag er en hån mot PBL som har klart å få inn barnehager på egne pensjon- og tariffavtaler på lik linje med kommunalt ansatte, sier han.

- Hvordan forklarer du da at kommunalt ansatte sier de frykter det private?

- Det debatten dreier seg om er en myte. Vi har flere eksempler på kommuner som har satt som krav at ansatte i private barnehager skal ha PBLA-avtale med full pensjon og lønn som følger tariffen. Lysbakken snakker som om det ikke finnes et system for dette fra før av - og det etter all den tid SV har brukt på å oppfordre oss til å bygge ut denne sektoren slik at vi skal få full barnehagedekning. Nei, dette er en hån mot den jobben vi har lagt ned, gjentar Schjelderup.

Han mener Lysbakken heller burde følge opp eget løfte med å gi like tilskudd til barn i private barnehager som de i kommunale.

- Men Lysbakkens mål er kanskje å avvikle de private barnehagene, og det er jo ikke en god løsning. Da har en litt av en jobb foran seg, for halvparten av dagens barnehager er private.

- Hvordan kan dere drive billigere enn de kommunale uten å gi dårligere kår til de ansatte? Er det gulosten dere sparer inn på?

- Nei, private barnehager er litt billigere i drift fordi vi får markedets billigste løsning på pensjonsordninger, og vi har lavere sykefravær.

ingeborg.huse.amundsen@dagsavisen.no