Innenriks

Roper SOS om slag

Høyres Per-Kristian Foss hadde slag uten å merke det. Nå vil Norsk Luftambulanse lære oss å kjenne igjen symptomene på et slag.

I dag arrangerer Norsk Luftambulanse en aksjonsdag utenfor Stortinget der de skal lære folk huskeregler for hvordan de kan sjekke om de er rammet. Opplysningskampanjen de nå starter, heter «S.O.S» og står for disse huskereglene:

* S for smil: Klarer du å smile normalt uten skjevhet, er du ikke rammet.

* O for over: Du skal kunne løfte begge armer over hodet.

* S for snakk: Du skal kunne gjenta en enkel setning, eller fortelle hva Kongen heter.

Er noen av dette vanskelig, så haster det med å ringe 113.

Merket det ikke

Hver dag rammes 40 personer av slag i Norge, og hvis de får raskere behandling, kan flere reddes fra å bli uføre. Norsk Luftambulanse vil derfor gi ambulansepersonell mulighet til å undersøke hva slags slag pasientene har, for så å kunne sette i gang behandling allerede på vei til sykehuset.

- Det er veldig flott at Norsk Luftambulanse tar dette initiativet. Det er viktig fordi rask behandling av slag kan redde mange liv, samtidig som det kan gjøre livet bedre for mange mennesker, sier Per-Kristian Foss, stortingsrepresentant for Høyre.

Han hadde selv nylig slag, men ventet i et par dager før han gikk til legen.

- Det var rett og slett fordi jeg ikke merket symptomene selv. Jeg var ikke oppmerksom på hvilke symptomer man skal se etter, og dette vet vi at hender mange, sier han.

Ble overrasket

Per-Kristian Foss mener det er et viktig initiativ Norsk Luftambulanse tar i dag.

- Det er viktig at folk får vite hva slags symptomer de skal være på vakt mot, sier Foss.

Han tenkte ikke over at han kunne bli rammet av slag.

- Jeg ble selvfølgelig overrasket over egen sykdom etter ikke å ha vært sykmeldt på 30 år. Derfor er det viktig med informasjon om diagnosene. Det kan gjøre det lettere dersom man er bevisst, sier han.

Helsemyndighetene har som mål at pasienter med hjerneslag forårsaket av blodpropp skal få behandling ved sykehus innen fire til fem timer. Men etter så mange timer vil behandlingen i mange tilfeller ha lite effekt, mener Norsk Luftambulanse.

brg@dagsavisen.no