Innenriks

Får ikke høre andre vitne

Flere av de fornærmede som skal vitne i terrorsaken, får ikke høre andres forklaringer før de selv skal vitne.

Lagmannsretten har dermed forkastet anken over kjennelsen Oslo tingrett avsa onsdag ettermiddag.

Lovens hovedregel

Bare ni vitner fikk tillatelse til å avvike fra lovens hovedregel og høre de andres vitnemål før de selv vitner. Fagdommerne frykter at vitner skal påvirke hverandre om opplysninger som kan ha betydning for vurderingen om Anders Behring Breiviks tilregnelighet mens han var på Utøya.

Tingrettskjennelsen ble umiddelbart anket til lagmannsretten.

Vurderer Høyesterett

Blant dem som nå vurderer å be Høyesterett vurdere gyldigheten i lagmannsrettens kjennelse er advokat Bendik Falch-Goslund, som er bistandsadvokat for to av de fornærmede i saken.

– Vi mener dette er uheldig, siden det er en del av bearbeidelsen for mange å få være til stede, sier Falch-Goslund til Bergens Tidende.

Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen representerer Tarjei Bech Jensen (19), som ble stygt skadd etter å ha falt ned en skrent da han flyktet fra gjerningsmannen. Heller ikke han får følge de andres forklaringer før han selv skal inn.

– Han er skuffet, etter å ha forberedt seg grundig og lenge på at han skulle få være til stede når de andre vitnet. Nå må han sitte på gangen, sier Larsen.

«Har forståelse»

Vitnene skal ha individuell vurdering, men kan behandles som gruppe hvis situasjonen er lik.

I sin kjennelse for et av vitnene skriver lagmannsretten at den har «forståelse for fornærmedes ønsker om å kunne være til stede, blant annet for å kunne bearbeide sorgen», men finner «ikke at dette gir grunnlag for å fravike hovedregelen i straffeprosessloven». NTB)