Innenriks

Legger ned psykiatrisk senter

1. april legger Ahus ned døgnenheten ved Alna DPS på Lindeberg. Årsak: Overkapasitet og økonomi.

Samtidig som døgnenheten ved Alna DPS (distriktspsykiatrisk senter) nedlegges, ble det vedtatt å legge nedleggelsen av Follo DPS på is. Eventuelt oppgradere plassene i Follo til en avrusningsenhet.

- Det er to grunner til at døgnenheten ved Alna DPS legges ned. Det ene er budsjettunderskudd, men den viktigste grunnen er at vi har for mange plasser i DPS-ene i Ahus, sier divisjonsdirektør ved divisjon psykisk helsevern Trond Rangnes til Dagsavisen.

Få mer for pengene

Pasientene som hører til Alna, vil bli overført til tilsvarende enheter i Nittedal og Jessheim.

- Er denne nedleggelsen i tråd med satsingen på psykiatrien?

- Det er helt i tråd med de nye nasjonale føringer og retningslinjer, hvor man går fra døgn- til ambulante tilbud. Vi kan få mer for pengene på ambulerende enn døgnmessig tjeneste, selv om vi også må ha døgnplasser, sier Rangnes.

- Vi hadde håpet å bruke pengene vi sparte på nedleggelsen på poliklinikken. Nå må pengene brukes til budsjettjustering i stedet. Uansett er det aldri noen lett jobb å legge ned enheter, sier divisjonsdirektøren.

Uenighet om vedtaket

Etter at styret ved Ahus hadde behandlet saken, var det uenighet om hva som var resultatet.

- Det stemmer at det ble en del frustrasjon blant de ansatte ved Alna DPS siden det ikke kom helt fram hva som var vedtatt, men det ble oppklart kjapt, sier Rangnes.

Ifølge drøftingsprotokollen har uenigheten og manglende informasjon til de ansatte skapt uro, frykt og usikkerhet.

Nedleggelsen av Alna DPS berører 13 personer.

- Samtlige av disse er blitt tilbudt nye stillinger, så ingen blir oppsagt, sier Rangnes.

Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet, Fellesorgansisasjoen og Norsk Psykologiforening mener alle at prosessen bak nedleggelsen har vært uklar, men støtter beslutningen.

tom.vestreng@dagsavisen.no