Innenriks

Klassedelt boligmarked

Fondsforvalter Olav Chen er kritisk til det økende klasseskillet i boligmarkedet. Han sier tenåringsforeldre er de eneste som tjener på boligmarkedet.

Fondsforvalter Olav Chen i Storebrand er kritisk til det han anser som et stadig økende klasseskille i det norske boligmarkedet. Særlig mener han de yngste boligkjøperne kommer dårlig ut i et boligmarked der prisene bare ser ut til å stige.

- De som virkelig taper på dette boligmarkedet, er de unge boligkjøperne som må låne flere millioner kroner til en ny leilighet for å kunne etablere seg. Noen foreldre kan sikkert hjelpe sine barn inn i markedet, men det er grunn til å stille spørsmål ved om det er sosialt at man skal være prisgitt foreldrene før et boligkjøp. Verst går dette nemlig utover dem som ikke har foreldre som kan støtte finansielt, sier Chen.

Tenåringsforeldre tjener

Han mener klasseskillet i boligmarkedene i dag først og fremst går langs generasjonslinjene. Som et eksempel på dette understreker han at de eneste som reelt tjener penger i et boligmarked med hyppige prisstigninger, er tenåringsforeldrene.

- Da er du på toppen av ditt boligkonsum, du har flere bokvadratmeter enn du trenger, og du skal bare skalere nedover derfra. Det er i motsetning til alle andre boligeiere, som taper penger på den generelle prisveksten i boligmarkedet når de kjøper seg større boliger, sier Chen.

Den større og dyrere boligen du kjøper, har nemlig vært igjennom den samme prisveksten som leiligheten du nettopp solgte. Selv om egenkapitalen din har økt, må du nå låne mer for å kjøpe deg opp.

Les også: Vil satse på leieboliger

Vil ha eiendomsskatt

- Taperne er de som stadig må låne mer, og dette vil forplante seg nedover i bolig- og gjeldshierarkiet. Konsekvensen blir at de som allerede har nok, også nå får mest, sier fondsforvalteren.

Eiendomsskatt er et betent politisk tema i mange kommuner og i den politiske debatten. Mange politikere kritiserer ordningen for å være usosial. Chen mener det motsatte kan være tilfellet: Det å bremse boligprisveksten gjennom eiendomsskatt kan være en god ting.

- Jeg tror man misforstår om man mener at den evige og generelle boligprisveksten er en god ting for alle boligeiere. Vi trenger noe for å bremse den opp, og eiendomsskatten kan være et godt virkemiddel for å få gjort det, ettersom bolig og eiendom skattefavoriseres i dag. Men det må også bygges mer og satses mer på infrastruktur for å gjøre randsonene enklere å bo i, sier han.

Chen er også bekymret for at stadig flere unge tar opp mye større lån enn tilfellet har vært tidligere.

- Det er vel så skremmende som en dobling i prisveksten de siste ti-femten årene, og det er en god grunn til at man bør se på hvordan man kan dempe gjeldsspiralen ungdom og andre må ta del i for å få kjøpt en bolig, sier han.

martin.moland@dagsavisen.no