Innenriks

Aasrud holder terrortiltak hemmelig

Administrasjonsministeren sier det er uaktuelt å offentliggjøre hvilke sikkerhetstiltak

Ap-statsråden bekreftet under Stortingets spørretime onsdag at det er gjennomført en rekke antiterrortiltak siden Politidirektoratet i 2004 overleverte sin rapport med analyser og sikkerhetsforslag. Men med enkelte unntak avviste hun konsekvent å opplyse om hvilke tiltak som er gjennomført og hvilke som fortsatt gjenstår å gjennomføre.

– Noen av sikkerhetstiltakene er allerede kjent for offentligheten – som stenging av Grubbegata, sperring for trafikk forbi Utenriksdepartementet og montering av bombefilm på alle vinduer i regjeringskvartalet. Men jeg må be om forståelse for at det vil være uklokt av meg å blottlegge her alle sikkerhetstiltakene rundt regjeringskvartalet, sa fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud (Ap).

Frp-konfrontasjon

Leder Per Sandberg (Frp) i justiskomiteen og Anders Anundsen (Frp), som leder kontroll og konstitusjonskomiteen, konfronterte Aasrud med usikkerhetsmomenter rundt gjennomføringen av tiltakene i POD-rapporten. Dagsavisen stiller kritiske spørsmål ved gjennomføringen av de 197 forslagene som ble fremmet av Politidirektoratet i 2004 og departementets hemmelighold rundt saken.

Så å si alle tiltakene ble gjennomført før 22. juli, ifølge departementet. Det siste viktige tiltaket som gjensto, var stengningen av Grubbegata.

– Jeg kommer gjerne til den utvidede utenriks- og forsvarskomité – som er mer vant til å håndtere slike saker – for å orientere mer detaljert, hvis jeg blir invitert til det, sa Aasrud.

Sandberg framholder overfor NTB at det nå mest sannsynlig vil bli tatt initiativ til å invitere Aasrud til den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

«Hemmelig» komité

Sandberg mener statsråden ikke ga noen større klarhet med sine svar.

– Hun gjentok bare ting vi visste fra før. Det som er viktig for oss er å få klarhet i om de svakhetene i sikkerheten og beredskapen som ble avdekket etter terrorhandlingene 22. juli, er omfattet av analysene og forslagene i rapporten fra Politidirektoratet, sier han.

Det er knyttet stort hemmelighold til møtene i den utvidede utenriks- og forsvarskomité, hvor også de parlamentariske lederne og stortingspresidenten deltar. Normalt er møteinnkallingene i seg selv hemmelige, og det er normalt strengt forbudt å referere fra innholdet i møtene.

Sandberg mener de parlamentariske lederne må få POD-rapporten til gjennomlesing i forkant av en orientering i komiteen.

– Men jeg har ingen problemer med å underlegge den taushetsplikt hvis det er det som må til for å få innsyn, sier han. (NTB)

Mer fra Dagsavisen