Innenriks

Konservative kristne slår ring om Israel

Glødende forsvarsskrift med bidrag fra blant andre Jo Benkow, Siv Jensen og Dagfinn Høybråten.

Boken utgis på forlaget til den kristne ukeavisen Norge IDAG, som ble stiftet av Finn Jarle Sæle etter at han i 1999 måtte forlate avisen Dagen. Jubileumsboken er redigert av Bjarte Ystebø, assisterende redaktør i Norge IDAG.

De fleste bidragsyterne er trygt forankret i Israels Venner og norsk misjons- og lekmannsbevegelse, ispedd noen politiske røster, hovedsakelig fra Fremskrittspartiet.

– Norge er det land i den vestlige verden som kommer med mest urettferdig Israel-kritikk. Vårt land topper verstingstatistikken. Vi må få en ny regjering, helst en borgerlig flertallsregjering. Alt er bedre enn den sittende. Dette har vært fire negative år for Israels sak, med anerkjennelsen av Hamas som et bunnivå, sier Ystebø.

Norsk presse finner han i hovedsak fiendtlig innstilt, i beste fall svært ensidig i dekningen av Israel.

Gullgenerasjonen

Ystebø mener det er generasjonen som har opplevd den annen verdenskrig som må bære vennskapet mellom Norge og Israel videre. «Gullgenerasjonen», som han kaller den.

Benkow er en markant skikkelse nettopp i denne generasjonen, en reflektert tidligere politiker som sier han er sterkt personlig knyttet til Israels evne til å overleve. Men han har samtidig nok medinnlevelse til å skjønne at den annen part også føler seg på trygg moralsk grunn.

Benkow viser betydelig større evne til å formulere dilemmaene i striden mellom israelere og palestinere enn mange av de øvrige bidragsyterne. Han understreker at han sterkt identifiserer seg med jødene i etnisk forstand, ikke religiøs. Han kaller det «en livsform».

– Norsk presse tjener ingen ved å demonisere den ene parten og forgylle den andre. Dekningen av Libanon-krigen og Israels politikk overfor palestinerne lar seg ikke beskrive ved å rive ut enkelthendelser. Israel har krenket menneskerettighetene og vil gjøre det igjen. Men vis meg den nasjon som ikke har gjort det, stilt overfor slike trusler som Israel opplever daglig, sier Benkow.

Demokrati

Siv Jensen beskriver Israel som et ekte demokrati i en turbulent region. Hun understreker at hun ikke står inne for annet i boken enn det hun selv har bidratt med.

– Det er lidelse og sorg på begge sider i denne konflikten. Men Hamas må påta seg et betydelig ansvar. Ved sitt totale herredømme over Gaza sender de kynisk raketter inn på israelsk område. Uten å løse konflikten rundt Hamas, kommer man ingen vei i Midtøsten, sier Frp-formannen.

Hun vil blant annet flyttet den norske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem for å støtte kravet om at byen skal være under jødenes kontroll.

Utenriksminister Jons Gahr Støres tanker om kontakt med de moderate delene av Hamas har hun ingenting til overs for. Kommer Frp i posisjon, vil Jensen kutte all kontakt med organisasjonen og drastisk legge om bistanden til palestinerne.

Terrorister

– Vi forhandler ikke med terrorister. Dette er en organisasjon som får penger og våpen fra Iran og som har forgreninger til Hizbollah. Dette er krefter som ønsker å holde konflikten gående, sier Jensen.

Hun gjør et poeng av at hun ikke snakker på vegne av de tre opposisjonspartiene som Frp ønsker å danne regjering med, bare på vegne av sitt eget parti.

– Jeg er stolt over å representere et parti som går motstrøms. I forholdet til Israel gjelder det å holde ryggen rak, sier partilederen.

Benkow på sin side utelukker ikke kontakt med Hamas og Hizbollah.

– Vi kan ikke avvise alle muligheter til dialog. Det må kunne finnes et eller annet utgangspunkt for samtale. Jeg vil si som Ben Gurion: Dersom man ikke tror på mirakler, er man ikke realist