Innenriks

250.000 nordmennfrykter tannlegen

I går skrev Dagsavisen at 300.000 nordmenn ikke har oppsøkt tannlegen det siste året fordi det er for dyrt. Nesten like mange skyr tannlegestolen fordi de ikke tør viser en undersøkelse TSN-Gallup har gjort for seksjon for samfunnsodontologi ved Universitetet i Oslo.

Av de 22 prosent som ikke har vært hos tannlegen siste 12 måneder oppgir 35 prosent tannlegeskrekk som årsak.

Det overrasker ikke førsteamanuensis Erik Skaret ved Senter for odontofobi ved Universitetet i Bergen.

Odontofobi

– Men vi regner med at mange av dem som oppgir at de er redde likevel trosser frykten og besøker tannlegen mer eller mindre jevnlig. Da gjenstår det en mindre andel som sannsynligvis lider av angst og kan ha diagnosen odontofobi sier Skaret. Anslagsvis 100.000 nordmenn sliter med odontofobi – en spesifikk angsttilstand på lik linje med andre typer mer kjente fobier.

– Disse personene er i en så alvorlig situasjon at angsten direkte påvirker dagliglivet. Kjennetegn er gjerne at de har unngått tannlegen i mange år de tenker på det hver dag de unngår situasjoner som har med tenner å gjøre unngår sosiale sammenhenger og begynner gjerne å anlegge lang bart for å skjule tennene sier Skaret.

Begrenset behandlingstilbud

I dag finnes kun et begrenset behandlingstilbud til de odontofobi-rammede.

Leder i Den norske tannlegeforening Carl Christian Blich sa til Dagsavisen i går at myndighetene må innføre en refusjonsordning over Folketrygden for denne gruppen. Det er den eneste måten å få personene tilbake på rett kjøl. Angsten må behandles før tennene og i sum vil dette utgjøre en vesentlig kostnad for pasienten begrunner Blich. Skaret er enig.

Må samarbeide

– Vi mangler institusjoner som kan tilby behandling. Dette alvorlige problemet krever et samarbeid mellom psykolog og tannleger med spesialkompetanse. Vi har derfor jobbet med å få til et trygderefusjonssystem for disse pasientene. Det er en psykiatrisk lidelse som forhindrer dem fra å gå til tannlegen argumenterer han.

Mer fra Dagsavisen