Innenriks

TV-tips fra synskesinker mordsaker

Programmet «Fornemmelse for Mord» har påvirket 15 drapssaker men aldri ført dem videre. Rådene fra de synske kan sinke etterforskningen og gi etterlatte falskt håp advarer politiet.

– Våre programmer har ført til nye etterforskningsskritt i 15 av de 23 sakene vi har tatt opp så langt forteller en stolt programleder Per Asle Rustad til Dagsavisen.

Kripos-sjef Arne Huuse og leder i Politiets Fellesforbund Arne Johannessen er ikke like begeistret for måten tipsene fra programmets synske rådgivere påvirker politiets etterforskninger. De mener rådene har null verdi for etterforskningen legger et utidig press på politiet og gir de etterlatte falske forhåpninger.

Innkalt til avhør

Selv hevder programleder Per Asle Rustad at han tror fullt og fast på rådene fra de synske som programmet bruker til å nøste opp gamle drapssaker men han vedgår at ingen av tipsene fra programmet har ført til gjennombrudd i sakene.

– Dessverre har det ikke blitt noen oppklaring av noen av sakene. Men tipsene som følge av våre program har i hvert fall ført til at nye skritt er blitt tatt i etterforskningen av saker som ellers var gått i stampe sier Rustad.

Det ferskeste eksemplet førte til at en kvinne ble sjekket ut av en sak i går. Kvinnen ble i forrige program av «Fornemmelse for Mord» utpekt av synske Lena Ranehag som ansvarlig for bildrapet på Marita Ona (26). Ona ble påkjørt og etterlatt døende på riksvei 120 på Romerike i oktober i fjor. Sjåføren har aldri meldt seg. Kvinnen programmet utpekte ble i går innkalt til avhør av politiet.

Truet rettssikkerhet

Men lensmann Terje Staum ved Fet og Rælingen lensmannskontor sier til Dagsavisen at politiet aldri mistenkte kvinnen og bare reagerte for å komme rykteflommen i forkjøpet. Kvinnen var langt på vei identifisert i det lille lokalmiljøet og politiet ville ikke at hun skulle føle seg uthengt.

– Vi hadde henne aldri som mistenkt i saken det var bare et vitneavhør. Vi følte også at det ville gå rykter om dette og at det var best om kvinnen ble informert om saken av oss framfor å høre fra nabolaget at hun var blitt uthengt på TV sier Staum.

Advokat Sverre Næss sier til Dagsavisen at han mener det kan true rettssikkerheten når et slikt program påvirker politiets etterforskning. Lensmann Staum vil ikke si noe om hva han synes om råd fra de synske men det gjør gjerne Kripos-sjef Arne Huuse:

– Disse rådene har null verdi for en etterforskning. Det kommer en mengde tips fra synske men jeg har aldri sett at de har bidratt med noe som helst i en etterforskning sier Huuse til Dagsavisen.

Kan gi tips

Huuse kaller programmet «ren underholdning» og mener det verste ved det er at det gir de etterlatte falske håp. Lederen av Politiets Fellesforbund Arne Johannessen advarer mot påvirkningen «Fornemmelse for Mord» kan ha på politiets etterforskning.

– Det skaper falske forventninger som politiet kan føle seg presset til å følge opp med etterforskning. Dermed tas tid og energi fra mer reelle oppgaver som kunne brakt etterforskningen videre. Det blir helt gale premisser og jeg er veldig kritisk til programmet sier han.

Den tidligere politimannen og profilerte privatetterforskeren Leif A. Lier deltok i søndagens program. Lier påpeker at selv om han er skeptisk til de synskes evner så kan programmet bidra til å få fram andre vitner og tips og han støttes av Huuse på det punktet.

– Det er ett positivt aspekt og det er at programmet fører til oppmerksomhet om en sak og dermed i teorien kan bidra til nyttige tips fra dem som ser på sier Huuse.

Programleder Per Asle Rustad understreker at alle programmer er laget med tillatelse fra og i samarbeid med de pårørende. Søndagens «Fornemmelse for Mord» hadde seerrekord med 293.000 seere.