Innenriks

Unngår 900 millioner i miljøavgifter

– Årlig subsidieres de med nær 900 millioner kroner på innenlandsrutene. Tarvi med utenlandsrutene snakker vi trolig om en milliard kroner til sierprosjektmedarbeider Guri Tajet i Framtiden i våre hender (FIVH).

FIVH har lenge kjempet for høyere billettpriser som avspeiler forurensningenfra flyene.

Lave avgifter

Her er bakgrunnen for at SAS Braathens Widerøe og Norwegian sparer storebeløp:

De som eier personbiler og busser betaler miljørelaterte avgifter på 339kroner per liter bensin og 472 kroner per liter diesel.

For en liter flydrivstoff er avgiften bare 30 øre per liter.

Ifølge tall som FIVH har fått fra SAS brukte SAS Group 250 millioner literdrivstoff på sine innenlandsflyginger i fjor.

Norwegian brukte anslagsvis 325 millioner liter drivstoff innenlands.

Samlet betyr dette sparte avgifter på nær 900 millioner kroner.

På utenlandsflygingene betaler ikke flyselskapene ett øre i avgift.

Større utslipp

– Vi har et konkurransevridende miljøavgiftssystem til fordel for det mestmiljøskadelige transportmiddelet konkluderer Tajet.

– For å få folk til å velge miljøvennlige løsninger er det nødvendig åskape et avgiftssystem som belønner de miljøvennlige og ikke de forurensendeløsningene. FIVH krever derfor likestilling mellom drivstoffavgifter på flyog buss. Det vil si at avgiften på flydrivstoff heves fra 30 øre til 339kroner per liter.

– Men kan ikke forskjellsbehandlingen begrunnes med at det er mermiljøvennlig å fly?

– Nei en flypassasjer forurenser omtrent like mye som om hun og alle hennesmedpassasjerer hadde kjørt hver sin bil til reisemålet. Ifølgeklimakalkulatoren utviklet av Vestlandsforskning er utslippet per passasjerpå en flyreise fra Oslo til Bergen 6624 kilo CO2 mens en enslig bilistslipper ut 6773 kilo CO2. Men på langturer er det normalt 22 personer perbil. Da blir utslippet per passasjer 3101 kilo CO2.