Nyheter

Ingen enighet om Oslo-budsjettet. Nå kjører byrådet «slalåm»

Borgerlig kaos, eller bare et velfungerende bystyre? Torsdag måtte det blågrønne byrådet gjennomføre maktas skumleste øvelse: Å kjøre slalåm for å lande et budsjett.

Onsdag ble det kjent at det er brudd i budsjettforhandlingene. Alt er ikke bare fryd og gammen på høyresida i Oslo-politikken, og Fremskrittspartiet marsjerte ut av møtene hvor Høyre, Venstre, KrF og nettopp Frp skulle prøve å lage et budsjett sammen, for første gang.

– Det vi så er en borgerlig side som står svært langt fra hverandre. Tidvis er det kaotisk, knyttet til saker de ikke klarer å enes om, sier Arbeiderpartiets gruppeleder Marthe Scharning Lund.

Torsdag morgen inviterte de resterende samarbeidsavtalepartiene, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti, til en pressekonferanse hvor de kunne fortelle hva de tre partiene er blitt enige om. Eneste problem er at det ikke hjelper noe: De tre partiene har ikke flertall i bystyret.

Førstkommende onsdag skal budsjettet bankes gjennom i bystyret. Det betyr at det fortsatt er tid igjen. Frp kan ta en ny forhandlingsrunde med de tre andre for å se om de kan få til noe likevel. Men torsdag fikk vi et innblikk i hva som kan skje hvis de ikke finner sammen.

Det var nemlig møte i finansutvalget i bystyret. Der gikk de gjennom alle endringsforslagene til budsjettet, og stemte over dem. Avstemningen er ikke bindende, men viser likevel hva partiene mener, og hva vi kan forvente å se i budsjettbehandlinga i neste uke.

Det vi fikk se var kaos, mener Aps Scharning Lund.

Tidvis kaotisk

– De som er lengst fra hverandre i rommet er samarbeidspartiene. Akkurat nå er det ikke en samlet borgerlig side, sier hun.

De siste årene har det stort sett vært sånn at byrådspartiene har gjort en avtale med et annet parti, og forhandlet om budsjett på bakrommet. Etter tautrekking og spill offentligheten ikke har fått se, kommer partiene ut og forteller hva de er blitt enige om. Dermed blir den offisielle behandlingen av budsjettet enkel og grei: Det er alltid et flertall for innstillinga. Og saker bankes enkelt gjennom.

Torsdag var det ikke noen klar avtale på forhånd. Det betyr at byrådet må «kjøre slalåm». Altså, de må finne et flertall på hver enkelt sak. Hvis en sak handler om å bruke penger på kultur må de kanskje gå til venstresidepartier for å få det vedtatt. Om en sak dreier seg om å bygge mer vei, må de gå til Fremskrittspartiet.

Resultatet var at mye av politikken Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti la fram torsdag morgen fikk flertall. Blant annet et forslag om å fikse opp flere kunstgressbaner rundt om i byen.

– Vi har fått et bra vedtak om kunstgressbaner i dag. Det ble et flertall rundt å rehabilitere tre kunstgressbaner som det er stort behov for. Vi har ønsket at byrådet skal legge fram en plan for nye flater, sier Aps Marthe Scharning Lund.

Men alt gikk åpenbart ikke gjennom.

– Det har vært mange vedtak i dag. Noen mer spesielle enn andre. Det er flertall i bystyret for å øke budsjettet til veivedlikehold, likevel er resultatet null kroner, fordi partiene på høyresiden ikke har klart å finne sammen, forteller Scharning Lund.

Akkurat veivedlikehold er viktig. Da Fremskrittspartiet i oktober gikk med på en samarbeidsavtale med byrådspartiene var nemlig fiksing av vei og asfalt kanskje det viktigste punktet. I forhandlingene nå har Frp også vært svært opptatt av det.

Derfor foreslo de 150 millioner kroner i økning på veivedlikehold i budsjettbehandlingen. Ingen andre partier støttet dem på en så kraftig økning. Høyre, Venstre og KrF gikk på sin side inn for å bruke 15 friske millioner på formålet. Men det stemte Fremskrittspartiet mot. Dermed ble resultatet 0.

På samme måte fikk ikke økt pengebruk i eldreomsorgen noe flertall.

Et budsjett man kan styre byen på

– Dette møtet gikk bra for Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti. Vi fikk gjennomslag for de aller fleste av våre satsinger. Resultatet er til å leve med, og absolutt noe man kan styre byen på, sier Haakon Riekeles.

Han er gruppeleder for Oslo Venstre, og dessuten utdannet samfunnsøkonom.

– Dette er på ingen måte et kaosbudsjett. Vi skulle jo ønske at alle våre satsinger fikk flertall. Men mange av de viktigste fikk det, sier han.

Særlig er han fornøyd med at satsingene på ungdom og sårbare grupper fikk flertall.

– Gitt at vi ikke har flertall i bystyret, var det et godt resultat for byen og byrådspartiene.

– Dere måtte «kjøre slalåm» i bystyret. Og blant annet danne flertall med Rødt på enkelte saker. Hvordan er det?

– Vi hadde foretrukket en budsjettavtale. Og vår dør står fortsatt åpen for Fremskrittspartiet. Men at man kan danne flertall på tvers viser at vi har landet et budsjett som balanserer ulike hensyn godt. Det er noen partier i bystyret som er enig med de fleste av våre forslag. Hadde vi foreslått ting som var lite kloke hadde det ikke vært lett å få flertall.

Riekeles mener møtet bar preg av at ingen prøvde å sabotere. Når byrådet må «kjøre slalåm» kan man fort ende med at noen partier bevisst stemmer for å ødelegge styringsgrunnlaget, ved for eksempel å vedta en masse dyre prosjekter som det ikke er dekning for. Da kan man fort ende med et ulovlig budsjett, fordi det ikke er penger til alle kostbare prosjekter som ble vedtatt. Men det ble ikke resultatet torsdag, mener han.

– Jeg oppfatter det ikke sånn. Alle partiene har stemt i tråd med det de mener er riktig. Det er vi glade for. Det hadde vært mye mer krevende dersom partiene hadde begynt å stemme for å lage mest mulig trøbbel.

– Jeg vil gi skryt til hele opposisjonen, både Frp og partiene på venstresiden, for å opptre ansvarlig, sier han.

Ikke kaos

– Er det nå kaos på borgerlig side?

– Nei. Vi får et budsjett som er godt saldert og alle byrådets viktigste satsinger får flertall. Og KrFs viktigste gjennomslag får også flertall, da er det å ta hardt i å si det er kaos. 100 prosent «ordning og reda» er det ikke, så ærlige må vi være. Men budsjettet står seg veldig godt.

Likevel er det ikke helt avklart hva som skjer. På budsjett-bystyremøtet onsdag kan det bli slalåm som torsdag, eller Frp kan bli enige med byrådspartiene om en avtale.

– Hvordan tror du det ender?

– Vår dør står åpen for Frp for å lage en helhetlig avtale, basert på det som ble votert gjennom i dag. Jeg vet ikke hva de tenker og om de er interessert. Men hvis det ikke blir det, så forventer jeg at det blir likt det det var i dag. Hvis noen endrer sin votering for å skape trøbbel vil jeg si det er uansvarlig. Men jeg tror ikke det kommer til å skje, sier han.

– Dere ville ha 15 millioner til veivedlikehold, mens Frp ville ha 150. Hva synes du om at de da ikke stemmer for deres 15?

– Det får være opp til hvert parti hvordan de ønsker å stemme. Jeg ville ikke stemt sånn, jeg mener delvis gjennomslag er bedre enn intet. Men Fremskrittspartiet krever store summer til sine hovedsatsinger.

– Hvordan tror du denne budsjettkarusellen ender, Marthe Scharning Lund?

– Om det blir slalåm eller ikke kan jeg ikke svare på. Men ambisjonen om å samle borgerlig side, det er ikke noen realitet i dag. Det er et borgerlig kaos. Om de finner sammen til onsdag eller ikke, det får du spørre de partiene om, sier Ap-toppen.

Håper fortsatt på avtale

Frps gruppeleder Magnus Birkelund sier han er klar for å gjenoppta forhandlingene med de andre borgerlige partiene.

– Frp håper vi kan få til en budsjettavtale sammen med byrådspartiene. Vi venter bare på en invitasjon, så er vi klare til å gjenoppta forhandlingene. Men da må det legges vesentlig mer på bordet enn det har vært til nå.

– Det er flere ting som vil være viktig for Frp. Skal vi inngå en budsjettavtale må vi også godta enkelte punkter som ikke er Frps politikk. Men da må vi også ha betalt på andre områder. Det handler om en totalitet. Hvis det ikke blir en budsjettavtale må vi bare stemme for det vi er for, og mot det vi er mot, sier Birkelund.

– Hvorfor stemte dere mot byrådspartienes forslag om 15 millioner til veivedlikehold?

– I går stemte vi bare for våre forslag. I bystyret kommer vi selvfølgelig til å stemme subsidiært for andre summer.

Høyre hadde ikke mulighet til å svare på spørsmål om saken torsdag kveld, og henviste til sine venner i Venstre.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen