Nyheter

Folk på sosialhjelp får mer penger. Se hele lista her

For SV er de økte satsene for sosialhjelp et målretta løft mot fattigdom.

– Vi har fått gjennomslag for flere hundre millioner kroner til de som trenger det aller mest, sier Freddy André Øvstegård, leder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, til FriFagbevegelse.

Tirsdag ble regjeringspartiene enige med SV om revidert nasjonalbudsjett.

Øvstegård mener budsjettet går i riktig retning når det gjelder sosial utjevning i en krisetid.

Spleiselag og fellesskap

Noe av det SV har skaffet flertall for er å øke alle sosialhjelpssatsene med 10 prosent.

– Dette er et betydelig gjennomslag og et målretta løft mot fattigdom. Vi møter en krisetid med spleiselag og fellesskap, understreker SV-politikeren.

Målet for partiet på sikt er å få satsene opp til Sifos referansebudsjett. Et slikt budsjett viser alminnelige forbruksutgifter for ulike typer hushold.

Sifo er en forkortelse for Statens institutt for forbruksforskning.

– Det er ikke en velferdsstat verdig at satsene ligger under fattigdomsgrensa. Mange mottakere av sosialhjelp er avhengig av å få utlevert mat for å ha nok på bordet, påpeker han.

Så mye øker sosialhjelpen

At satsene for sosialhjelp øker med 10 prosent fra 1. juli 2023, betyr at alle mottakerne får mer å rutte med hver måned.

Slik blir lista med de nye satsene:

  • Enslige: Fra 6.850 kroner til 7.550 kroner (700 kroner mer i måneden)
  • Ektepar/samboere: Fra 11.450 kroner til 12.600 kroner (1.150 kroner mer i måneden)
  • Person i bofellesskap: Fra 5.750 kroner til 6.350 kroner (600 kroner mer i måneden)
  • Barn 0–5 år: Fra 3.350 kroner til 3.700 kroner (350 kroner mer i måneden)
  • Barn 6–10 år: Fra 3.450 kroner til 3.800 kroner (350 kroner mer i måneden)
  • Barn 11–17 år: Fra 4.500 kroner til 4.950 kroner (450 kroner mer i måneden)

– Vi er langt unna målet, men vi har kommet et stykke på vei i dette budsjettet, konkluderer Øvstegård.

Mer omfordeling

Det anslås at de nye satsene fra 1. juli øker utgiftene med om lag 284 millioner kroner i 2023. Helårseffekten av økningen beløper seg til om lag 569 millioner kroner.

Den største økningen i omfordeling går til å jekke opp barnetrygden fra 1.082 kroner til 1.310 kroner i måneden. Dette grepet alene vil gi en bokført kostnad på 920 millioner kroner.

Økningen i barnetrygden kommer på toppen av SVs gjennomslag fra statsbudsjettet i fjor høst med prisjustering og økning i barnetrygd for enslige forsørgere.

Den årlige barnetrygden for 6–18 år er nå over 3000 kroner høyere enn den var i 2022.

Tannhelse

For SV er det også viktig at det «endelig blir en slutt på at trygdemottakere mister eller taper bostøtte når de får etterbetalt det årlige trygdeoppgjøret».

På tannhelse har partiet fått flertall for å sikre bedre tannhelsetilbud til personer som trenger det aller mest.

Det betyr at personer som har vært innlagt med psykiske helseplager eller har nedsatt evne til egenomsorg, får bedret sine rettigheter til gratis tannhelsetjeneste.

– I sum gir dette budsjettet mer å leve av, men det skulle også bare mangle med tanke på hvor mye utgiftene til folk flest har økt, understreker Freddy André Øvstegård.

Les mer om fattigdom her


Mer fra Dagsavisen