Nyheter

Oppretter ny pris for å hedre Arne Strand

– Arnes livsverk var Dagsavisen, og for å hedre dette livsverket fikk jeg en idé om å opprette en journalistpris i hans navn, uttaler sjefredaktør Eirik Hoff Lysholm.

For å hedre minnet til tidligere sjefredaktør, politisk redaktør og kommentator Arne Strand har Stiftelsen Dagsavisen opprettet Arne Strands journalistpris.

– I mine øyne er Arne Strand den medarbeideren som har påvirket Dagsavisen mest med sin penn og sitt virke helt tilbake til starten for snart 140 år siden. Arnes livsverk var Dagsavisen, og for å hedre dette livsverket fikk jeg en idé om å opprette en journalistpris i hans navn, uttaler Eirik Hoff Lysholm, sjefredaktør og administrerende direktør i Dagsavisen.

– Forhåpentlig blir dette en pris som både vil fungere som motivasjon for våre ansatte og som en varig påminnelse om en mann som har betydd ekstremt mye for vår avishistorie og vært en synlig aktør i det offentlige ordskifte gjennom nesten 60 år. At prisen skal deles ut av den stiftelsen som har samme formål som Arne jobbet for gjennom hele livet, nemlig at Dagsavisen skal nå ut til å så mange lesere som mulig, mener jeg er ekstra fint. Etter at Arne ble pensjonist satt han tross alt som en svært aktiv styreleder i Stiftelsen Dagsavisen i sju år fram til 2021, sier Lysholm.

Arne Strand var tilknyttet Dagsavisen og Arbeiderbladet i over 40 år og har hatt avgjørende betydning for Dagsavisens utvikling. Strand gikk bort 10. mai 2023.

  • Det skal årlig settes av penger innenfor rammene av Stiftelsen Dagsavisens stipendordning til en årlig journalistpris. I 2023 vil førsteprisen utgjøre 20.000 kroner og andreprisen 10.000 kroner.
  • Minst en av sakene skal være innenfor formålsparagrafen, altså en reportasje om Forskjells-Norge, menneskets møte med systemet, en politisk avsløring eller en kommentar.
  • Juryen ledes av Stiftelsen Dagsavisens styreleder og skal bestå av den sittende sjefredaktør i Dagsavisen, den sittende klubbleder i Dagsavisen, den sittende styreleder i Stiftelsen Dagsavisen og en representant for Arne Strands familie, i 2023 sønnen Christian Strand.
  • Prisen skal gå til journalistiske prosjekter som har vært publisert på dagsavisen.no med en av Dagsavisens publikasjoner som den primære publiseringskanal, men er ikke forbeholdt bare avisens egne fast ansatte. Prisen kan også tildeles frilansere eller for eksempel ansatte i FriFagbevegelse/LO Media hvis de øvrige kriterier under punkt 6 er oppfylt.
  • Den første prisutdelingen vil finne sted på et arrangement høsten 2023.

Les Arne Strands kommentarer her

Mer fra Dagsavisen