Nyheter

– Ingen er flinkere eller dårligere til å bli gravid

Fertilitetscoach Mari Fevaag Heger har skrevet bok til folk som sliter med å bli gravide. For, det er vanligere enn mange tror.

– Du er ikke alene om å føle at situasjonen som ufrivillig barnløs er vanskelig. Den er vanskelig, sier Mari Fevaag Heger, fertilitetscoach ved Medicus i Trondheim. Hun har hjulpet utallige kvinner og par med å få barn, driver Instagramkontoen @fertilitetscoachen_ der hun sprer kunnskap og støtte rundt ufrivillig barnløshet.

– Ingen er flinkere eller dårligere til å bli gravid. Det er mitt motto. En av seks strever med å bli gravid, ifølge ferske tall fra Verdens helseorganisasjon. Så det er økende, sier hun.

Mari Fevaag Heger hjelper par å bli gravide, og har skrevet om tematikken i håp om å hjelpe flere.

Psykisk krevende

Nå har hun skrevet boka «Drømmen om barn», der hun gir tips og råd og deler sin egen historie med å bli gravid, forsøk som var både fysisk, psykisk og sosialt belastende.

Hva gjør det med folk når det de strever med å bli gravide?

– Det er en ganske tøff psykisk belastning. Kanskje ikke i starten, men når ting tar tid og man ikke forstår hvorfor og man lever i en usikkerhet blir det en påkjenning. Det er tøft å ikke få svar på så store iboende eksistensielle spørsmål, og beskjed om at en bare må være tålmodige og stole på at det kommer til å ordne seg. Det krever en stor mental kapasitet, og er ekstremt krevende psykisk.

Det er en ganske tøff psykisk belastning.

—  Mari Fevaag Heger, fertilitetscoach

Hvordan påvirker det parforholdet?

– Blant de vi møter opplever vi at mange finner en støtte i prosessen sammen. Men, det kommer ikke gratis, og kan føre til stor slitasje på forholdet. Mann og kvinne håndterer det ofte forskjellig, men også om det er to kvinner i parforholdet som prøver å få barn, opplever de det forskjellig fordi de er investert forskjellig. Det er kvinnen som skal bli gravid som må ta hormoner, komme til behandling, som kjenner på symptomer. Man blir så tett på egen kropp og sitter med førstehåndsinformasjonen hele tiden. Den andre parten kan gå mer ut og inn av det. Men slik jeg opplevde det, så var det der hele tiden som en grå sky som hang over meg.

Føler mange seg mislykket om de ikke får det til?

– Det skjer ofte, og noe som jeg selv også kjente på. Når vi ikke får til noe vi har lyst til og ser at alle andre rundt oss får det til? Da stiller en seg naturligvis spørsmål som: er det noe galt med meg? Fortjener jeg det ikke? Funker jeg ikke som andre? Det som er mest skummelt er hvis disse tankene ikke blir snakket om, for da kan det sette seg som en dårlig selvfølelse som skaper dårlig selvtillit, og bidrar til å bygge deg ned når du kanskje trenger å bygge deg opp, sier Mari Fevaag Heger.

Som et sjokk

Mange opplever det som en sjokk når de en dag ønsker å bli gravide og det ikke skjer. Mari Fevaag Heger tror at vi som er vant til å få til det vi vil, lese oss til ting, kjøpe oss ut av ting, eller få hjelp til å fikset alt mulig, vi kan bli helt satt ut når det ikke går veien.

– Plutselig står folk i en situasjon hvor naturen bestemmer. Og ingen er sterkere eller smartere enn naturen. Det kan nok komme som et sjokk. Derfor er det bra at vi kan hjelpe naturen litt på vei. Likevel er det naturen som har siste ord, men å akseptere det er ganske vanskelig.

Mari Fevaag Heger jobber mye med at folk skal få aksept og erkjennelse av situasjonen de står i. Avverge katastrofetenkning, oppmuntre til å ta tiden til hjelp og beholde håpet. Stole på prosessen.

– Når spørsmål setter seg som katastrofetanker gjør det noe med den psykiske helsen. Man mobiliserer inn en holdning om at det ikke kommer til å gå, og det kan være enormt krevende å snu slike tanker. Det er det viktig å jobbe mot håpet, men også å nyansere det. Å «mestre» en IVF-behandling for eksempel, handler mye om å gi slipp på tanken om å ha kontroll over resultatet.

Å «mestre» en IVF-behandling for eksempel, handler mye om å gi slipp på tanken om å ha kontroll over resultatet.

—  Mari Fevaag Heger

Assistert befruktning

Har man prøvd å bli gravid på egenhånd i over ett år kan man undersøke om det skyldes nedsatt fertilitet, få behandling og vurdere IVF-behandling. (assistert befruktning). Men, i noen tilfeller blir ikke folk gravide.

– Hva sier du til dem?

– Det er en lang modningsprosess for de fleste. Når det skjer, så er de fleste ofte veldig klar over at det er den veien det går. Ofte handler det om alder. Jo eldre vi blir, jo vanskeligere er det. Det blir vanskeligere å bli gravid på egen hånd, men det blir også mye vanskeligere å bli gravid med IVF-behandling.

Til slutt kan det kommer dit hvor de ikke lenger tilbyr behandling på grunn av at det enten ikke er etisk riktig, eller sjansene er minimale for å lykkes.

– Da er det først og fremst viktig å anerkjenne alle følelsene, reaksjonene, tankene og emosjonene. Å gi slipp på å få egne barn er en kjempestor sorg for mange. Og selv om en har vært forberedt på at det er den veien det går, opplever likevel mange det som et sjokk når det faktisk skjer.

Andre alternativer

Først når folk har fått tid og rom tid til å sette ord på følelsene vil man kunne jobbe seg inn mot eventuelle andre alternativer,

– Noen går da videre med eggdonasjon, og dermed en ny fase med nye spørsmål, mens andre velger å forbil barnløse eller velger adopsjon.

Mari Fevaag Heger håper boka hennes kan hjelpe folk som sliter med å se at det ikke er uvanlig.

– Jeg ville normalisere veldig mye av det som foregår på innsida når man står i en sånn livskrise. Det er så mange som føler seg så alene, til tross for at det er den samme tematikken som går igjen gang på gang blant alle de hundrevis parene jeg snakker med, sier Mari Fevaag Heger.Mer fra Dagsavisen