Nyheter

– Det er ikke vi som skal lide for at noen sliter med å innta kunnskap

Elle Nystad, ungdomsleder i Norske Samers Riksforbund, var tydelig i møte med olje- og energiminister Terje Åsland: Reindrift og vindturbiner kan ikke sameksistere på Fosen.

Siden torsdag forrige uke har demonstranter protestert utenfor olje- og energidepartementet (OED) mot at vindturbinene på Fosen i Trøndelag ikke er revet.

I oktober 2021 slo Høyesterett fast at vindparken på Fosen i Trøndelag var oppført i strid med urfolksrettighetene. Saken har også fått klimaaktivisten Greta Thunberg til å ta turen til Norge.

I Dagsnytt 18 mandag måtte olje- og energiminister Terje Åsland (Ap) svare på hvorfor vindturbinene fortsatt går, uten gyldig konsesjon.

– De har ikke gått inn og sagt hva som skal gjøres med disse vindkraftverkene. Samene og reindrifta har sagt at dette skal rives, og den debatten har gått, men også høyesterettsjustitiarius var tydelig på at dommen ikke sier hva som skal skje med vindkraftverkene, sa han, og la til at Høyesterett ikke har avklart at vindkraftverkene bryter menneskerettighetene.

Det fikk leder for ungdomsutvalget i Norske Samers Riksforbund, Elle Nystad, til å reagere.

– Det er ikke vi som skal lide for at noen sliter med å innta kunnskap om at vi er vår egen urbefolkning. Det her handler om liv.

– Og da kan det ikke stå vindturbiner der? spurte NRKs Espen Aas.

– Nei. Det kan ikke sameksistere. Vi ser det på Fosen, vi ser det på Øyfjellet, vi ser det på Kvaløya. Nå vurderes det nye vindkraftutbygginger i Nord-Troms. Det berører oss og reinbeitedistriktet der. Vi møter press hele tiden, på vår eksistens, svarte en tydelig berørt Nystad.

Mer fra Dagsavisen