Nyheter

– Tror vi vil vinne dette

– Vi kommer til å sitte her så lenge det trengs, sier Nella Stina Wilks Fjellgren. Hun og Alva Fjellstrøm har reist fra Sverige for å demonstrere.

– Jeg har reist hit for å vise støtte til Fosens reindriftssamer, som har kjempet for dette i over ti år, og til de fantastiske ungdommene som er i og utenfor Olje- og energidepartementet her, sier svensk-norske Nella Stina Wilks Fjellgren til Dagsavisen.

Hun kommer fra Mittådalen i Härjedalen i Sverige, men har også et hjem i Snåsa i Trøndelag. Mandag satt hun utenfor departementet i Akersgata i Oslo og demonstrerte. Der hadde hun sittet siden søndag, sammen med en gruppe demonstranter.

Greta Thunberg var blant demonstrantene  foran Olje- og energidepartementet mandag.

Demonstrantene protesterer mot at vindturbinene på Fosen i Trøndelag ikke er revet. I oktober 2021 slo Høyesterett fast at vindparken på Fosen i Trøndelag var oppført i strid med urfolksrettighetene. Saken har også fått klimaaktivisten Greta Thunberg til å ta turen til Norge.

– Rent konkret krever vi at vindkraftverket rives, og at området gis tilbake til samene, sa Thunberg mandag.

Senere på dagen lenket Fosen-demonstrantene seg fast med kjettinger, meldte NTB.

– Tror vi vil vinne

Både Nella Stina Wilks Fjellgren og Alva Fjellstrøm har reist fra Sverige for å delta i demonstrasjonene.

– Det er en veldig viktig kamp for alle samer, for vår eksistens, at vi kan fortsette å finnes og å bedrive vår kultur i generasjoner framover, sier Nella Stina Wilks Fjellgren.

Demonstrantene sier de vil bli så lenge det trengs, og har tilgang til mat og drikke

Alva Fjellstrøm kommer fra Vilhelmina kommune i Västerbotten i Sverige.

– Jeg er her for å støtte og vise solidaritet for dem som sitter her og for dem som driver reindrift på Fosen, sier Fjellstrøm.

De er optimistiske med tanke på å vinne fram.

– Vi har blitt skuffet over den norske staten, men jeg tror vi vil vinne dette. Jeg håper den norske staten tar sitt ansvar og respekterer samenes rettigheter og river turbinene, sier Nella Stina Wilks Fjellgren, som også tror denne saken kan få en presedens for andre lignende saker.

– Dette er et jo en av mange arealinngrep som skjer i Sápmi. Den norske, svenske og finske staten planlegger nye utnyttinger, så dette er en veldig viktig kamp, sier Fjellgren.

Sápmi er det tradisjonelle navnet på det historiske bosetningsområdet til samene.

– Trenger ny kunnskap

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) opplyste mandag at de er i løpende dialog med Oslo politidistrikt om aksjonen, skriver NTB.

I en pressemelding opplyser DSS at demonstrantene har fått informasjon om at de er velkomne til å ytre seg, men at demonstrasjonen ikke kan gå på bekostning av departementenes arbeid eller sikkerheten i og rundt departementene. DSS har bedt dem fortsette demonstrasjonen på egnet sted, men demonstrantene har så langt ikke etterkommet dette.

Det har gått over 500 dager siden Høyesterett i oktober 2021 ga reineierne på Fosen medhold. Både Storheia og Roan vindkraftverk er satt opp i strid med urfolksrettighetene, slo Høyesterett fast i sin kjennelse.

Utbyggingen av vindkraftverkene på Storheia i Åfjord og Haraheia i Roan på Fosen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27, slo Høyesterett fast. Vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse ble derfor kjent ugyldige.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier at selv om Høyesterett har konkludert i saken, trengs mer kunnskap for å fatte et nytt vedtak i Fosen-saken.

– Vi må ha de formelle prosessene vi må ha. Vi må ha en ny utredning, hente inn ny kunnskap, for så å fatte et nytt vedtak i saken. Vi har vært opptatt av å konsultere både mot reindriften og sametinget, sa Aasland til NRK mandag.

Han sier at dommen fra Høyesterett ikke sier noe om hva som skje med vindkraftparken.

– Derfor må vi hente inn ny kunnskap om reindriften i området, se på tiltak, for så å fatte et nytt forvaltningsvedtak i tråd med Høyesteretts domsavsigelse, sier Aasland.

Nyeste fra Dagsavisen.no: