Nyheter

Vedum om statsbudsjettet: – Skal få bukt med den høye prisveksten

Statsbudsjettet skal få bukt med den høye prisveksten og dempe oljepengebruken, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Tradisjonen tro møtte finansministeren pressen utenfor boligen på morgenkvisten før framleggelsen av statsbudsjettet senere torsdag formiddag. Et budsjett det er knyttet stor spenning til fra mange hold. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har varslet innstramming.

– Hovedutfordringen for mange har vært de høye prisene, den høye prisveksten. Derfor skal vi lage et budsjett som gjør at vi får mer kontroll på den og hvor vi skal dempe oljepengebruken. Høy prisvekst rammer spesielt folk med vanlige og middels inntekter, og veldig mange småbedrifter rammes også av det, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til pressen i grålysningen ifølge NTB.

På veien kunne finansministeren forsikre om at forsvarsbudsjettet, som ventet, økes.

– Hvis du sammenligner forsvarsbudsjettet som kommer i dag, med det som ble vedtatt i fjor høst, er det ganske mye mer penger.

Noe beløp ville Vedum imidlertid ikke ut med.

– Det kommer klokka 10, sa han.

Milliardærer

Flere milliardærer har flyttet til land med gunstigere skatteordninger. Torsdag morgen ble Vedum ifølge NTB spurt om han frykter at ytterligere milliardærer flytter fra Norge i lys av regjeringens skattegrep i statsbudsjettet.

– Nei, altså jeg synes det er koselig med alle som blir i Norge, selvfølgelig er det det beste. Men så er det sånn at i Norge har vi hatt et spleiselag. De som har aller sterkest økonomi og mest ressurser, må bidra litt mer, sa finansministeren.

– Mange av dem som har bygd seg opp de milliardærverdiene, må tenke på at det er takket være at de har hatt et velfungerende samfunn at man kan gjøre det. Det spleiselaget vi har hatt i Norge, har skapt mye privat rikdom, og det er bra. Er det stor privat rikdom, så er det en god norsk tradisjon at man deler, sier Vedum.

Under finner du en liste over lekkasjer fra statsbudsjettet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Fakta om lekkasjer fra statsbudsjettet for 2023

 • Regjeringen foreslår å innføre grunnrenteskatt for havbruksnæringen og øke grunnrentebeskatningen samt innføre en høyprisavgift for kraftprodusenter. I alt vil dette øke skatteinntektene med 33 milliarder kroner årlig.
 • Regjeringen innfører en sekspunktsplan for strømsparing. På listen er blant annet 1,1 milliarder kroner til Enova som skal brukes til strømsparing i norske hjem, skriver NRK.
 • Satsen for formuesskatt kan bli økt, ifølge Dagbladet. I fjor ble satsen økt med 1,35 prosent for dem med formuer over 20 millioner kroner etter forhandlinger med SV om statsbudsjettet.
 • Ifølge Dagbladet vil det komme endringer i inntektsskatten. Regjeringen har vært tydelig på at skatten skal ned for personer med «vanlige inntekter» på inntil 750.000 kroner, mens de som tjener mer, kan få økt skatt.
 • 690 millioner kroner skal brukes til å styrke fastlegeordningen. 480 millioner skal styrke fastlegenes basisfinansiering fra 1. mai neste år, 200 millioner kroner skal sikre den såkalte alis-ordningen, og 10 millioner kroner går til infrastruktur for forskning på allmennmedisin, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til VG.
 • Flere veiprosjekter kan bli skjøvet på, blant dem E134 Oslofjordforbindelsen, E134 Røldal-Seljestad i Vestland, E6 Megården-Mørsvikbotn i Nordland og E16 Hylland-Slæen i Vestland. Påbegynte prosjekter vil ikke bli utsatt eller kuttet, deriblant den omstridte utbyggingen av E18 vestover (Vestkorridoren).
 • Ifølge NRK legger regjeringen opp til at utenlandsstudenter heretter må betale for utdanningen i Norge. Ifølge tidligere anslag koster utenlandsstudentene om lag 3,5 milliarder kroner i året.
 • Folkehelseinstituttet (FHI) kan vente seg et kraftig kutt, ifølge Aftenposten. Det kommer på toppen av et solid kutt tidligere i år. Det er anslått at nærmere 250 stillinger kan forsvinne.
 • Ifølge Vårt Land vil målet om å gi 1 prosent av nasjonalinntekten i bistand trolig ryke i statsbudsjettet for 2023 på grunn av store olje- og gassinntekter. I 2016 bestemte et flertall på Stortinget at 1 prosent av BNI skal avsettes til bistand i de årlige budsjettene.
 • Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) har varslet at mange av de konkrete løftene i Hurdalsplattformen på kulturfeltet blir satt på vent. I 2022 gikk cirka 0,9 prosent av statsbudsjettet til kultur. Andelen vil ikke bli høyere i 2023. Støtten til skeive organisasjoner foreslås imidlertid økt med 15 millioner kroner, nær en dobling fra 2022, skriver NRK.
 • Fagforeningsfradraget øker til 7.700 kroner, opplyser kilder til Dagbladet.
 • Ifølge VG har regjeringen har satt av 96 millioner kroner ekstra til sportsutstyr og fritidsaktiviteter for barn og unge.
 • Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) opplyser til Dagbladet at regjeringen vil kutte dieselavgiften med i alt 1,3 milliarder kroner i statsbudsjettet. Ifølge avisa vil avgiftskuttet innebære en reduksjon på rundt 50 øre på pumpeprisen etter at en økning i CO2-avgiften og avgift på biodrivstoff er regnet inn.
 • VGS-elever får økt stipend. Totalt foreslår regjeringen å øke potten for borteboerstipend med 57,3 millioner kroner og utstyrsstipend med 50,1 millioner kroner i 2023. For borteboerstipendet betyr det en økning på 660 kroner i måneden, opplyser Sp og Ap til Adresseavisen og VG.
 • Gratis barnehageplasser til alle som bor i tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms, opplyser flere kilder til NRK. I tillegg blir maksprisen kuttet på landsbasis til 3.000 kroner, skriver Dagbladet.
 • Regjeringen hever skattene på både aksjeutbytte, formue, og inntekt for dem som tjener over 750.000 kroner, opplyser en kilde til Aftenposten.
 • Oljeskattepakken blir videreført i regjeringens forslag til statsbudsjett, men det kan komme justeringer, erfarer Dagbladet. Det kan bli justeringer i eller rundt oljeskattepakken for å hente mer penger direkte fra oljeselskapene. Disse beløpene kan bli i milliardklassen, opplyser kilder med innsikt i budsjettarbeidet til avisen.
 • Regjeringen vil bruke 900 millioner kroner på unge som sliter, i det de kaller «ungdomsløftet». I sitt forslag til statsbudsjettet vil regjeringen prioritere flere tiltak for å hjelpe unge inn i arbeid eller utdanning. De vil også styrke tilbudet for psykisk helse, skriver NRK.
 • En økning i ferjesatsingen på 390 millioner kroner fra fjorårets budsjett, ifølge Dagsavisen. Det vil si en totalpakke på 420 millioner kroner som skal gå til gratis ferjer og billigere billetter.
 • All støtte til dyrevernorganisasjonen NOAH kuttes, skriver VG. I det forrige statsbudsjettet var det budsjettert en støtte på 730.000 kroner.
 • Regjeringen bevilger 1,5 milliarder kroner til grønn omstilling, opplyser næringsminister Jan Christian Vestre til VG.

---
Mer fra Dagsavisen