Nyheter

Nasjonale tall om mobbing: Elevene mobbes mest på 5. til 7. trinn

Det er de eldste elevene i barneskolen på 5. og 7. trinn som opplever mest mobbing i skolen. – Helt uakseptabelt, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en kommentar til årets Elevundersøkelse.

– Selv om utviklingen er stabil, er det helt uakseptabelt at mobbingen er så utbredt særlig på 5. til 7. trinn. For disse årstrinnene er tallene økende og altfor høye, og det bekymrer meg. Dette må vi ta tak i, fastslår Brenna, som tar umiddelbare grep:

– Jeg vil nå ta kontakt med Utdanningsdirektoratet for å få mer kunnskap om tallene, hvordan skolene jobber konkret for å forebygge mobbing, og om skolene har de verktøyene de trenger. En mobbesak er én for mye. Skolen skal være et trygt sted, og det er viktig at alle som jobber på skolen følger med og griper inn når det er mistanke om at elever ikke har det bra, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding torsdag.

Tre elever i hver 5.-klasse

Det er Utdanningsdirektoratet som i dag offentliggjør funn fra Elevundersøkelsen 2021, der over 440.000 elever fra 5. trinn til og med siste året på videregående skole har deltatt.

Årets undersøkelse viser blant annet at:

  • De fleste elevene rapporterer om et godt læringsmiljø med høy trivsel der de får støtte fra lærere og opplever faglige utfordringer og mestring.
  • Samtidig sier 5,9 prosent av elevene at de har blitt mobbet på skolen 2–3 ganger i måneden eller oftere. Det er omtrent det samme som i 2020 (5,8 prosent) og 2019 (6,0 prosent).
  • Det er elevene i 5. til 7. trinn som opplever mest mobbing. For eksempel oppgir hele 10,5 prosent av elevene på 5. trinn at de blir mobbet på skolen. Dette tilsvarer tre elever i en vanlig skoleklasse, og er fire ganger så mange som på Vg3 der 2,4 prosent av elevene oppgir at de blir mobbet.

Ifølge Kunnskapsdepartementet jobber mange skoler godt med mobbing. Likevel oppfordrer kunnskapsminister Tonje Brenna elever og foreldre som opplever at skolen ikke får slutt på mobbingen, til å kontakte statsforvalteren.

Tidligere denne uken publiserte Utdanningsdirektoratet tall som viser at mange får medhold når de klager. Av 305 mobbesaker som ble realitetsbehandlet i andre halvdel av 2021, fikk ni av ti elever og foreldre medhold i klagen om at skolen hadde brutt aktivitetsplikten.

Mindre trivsel og motivasjon

Elevundersøkelsen har også vist en nedgang siden 2016 i trivsel og motivasjon på 7. trinn. Denne nedgangen ser ut til å fortsette.

– Jeg er bekymret for at motivasjon og trivsel går ned. Disse problemene må vi ta tak i før de blir til større utfordringer senere i utdanningsløpet, fastslår kunnskapsministeren og fortsetter:

– Regjeringen har tidligere varslet en ungdomsskolesatsing. Jeg mener at en innsats rettet mot ungdom bør inkludere både mellomtrinn, ungdomstrinn og overgangene i skoleløpet. Dette er noe av det viktigste jeg skal ta fatt på framover. De gode løsningene skal jeg finne sammen med de som jobber i skolen, lover kunnskapsminister Tonje Brenna.

I årets elevundersøkelse er elevene også spurt om hvorvidt koronapandemien har påvirket skolehverdagen deres. Elevenes svar viser at det er elevene på videregående skole som i størst grad er blitt påvirket av pandemien. Samtidig viser det seg at det er elever i Oslo og andre fylker som har vært hardest rammet av smitte, som i størst grad opplever negative konsekvenser av pandemien.

– Har påvirket alles liv

– Pandemien har påvirket livene til alle, også skolehverdagen til mange barn og unge. Vi vet at det har vært store forskjeller mellom ulike steder i landet når det gjelder smitte og tiltaksbyrde. Derfor har vi nylig delt ut 216 millioner til kommuner og fylker som har vært hardest rammet, for å bidra til tiltak for å støtte elever som har vært påvirket av pandemien, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

ELEVUNDERSØKELSEN

En årlig spørreundersøkelse der elever fra 5. trinn til siste år på videregående skole får si sin mening om forhold som er viktige for læring og trivsel i skolen

Gir lærere, skoleleiere og skoleeiere informasjon om hvordan elevene opplever skolehverdagen, slik at skolen kan følge opp med tiltak

Obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og vg1. Frivillig for andre trinn fra og med 5. trinn

Om lag 442 500 elever svarte på undersøkelsen høsten 2021. Det er det laveste antallet siden 2017 og skyldes trolig fravær i forbindelse med covid-19.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

---


Mer fra Dagsavisen