Nyheter

Klimaopposisjonen om budsjettet: – En tapt mulighet for regjeringen

MDG, SV og Venstre slakter klimaprofilen i det nye budsjettet.

Mandag ble det reviderte statsbudsjettet til Sp og Ap lagt fram på Stortinget. Flere partier reagerte sterkt på klimaprofilen som ble lagt fram, deriblant stortingsrepresentant Kristoffer Robin Haug i Miljøpartiet De Grønne.

– Dette er en tapt mulighet for regjeringen. Både på klima, men også på naturdelen av budsjettet, som vi er særlig kritisk til. Man ofrer rett og slett naturen i stor grad, sier Haug til Dagsavisen.

Mens flere enn hundre land på klimatoppmøtet i Glasgow har stilt seg bak avtalen om å få slutt på avskoging, går regjeringen inn for å kutte bevilgninger til skogvern i Norge med 120 millioner kroner, skriver NTB.

– Grunnen til at klimaendringene er så alvorlig er jo nettopp fordi de går utover den skjøre balansen i naturen, som rammer livsgrunnlaget vi er helt avhengig av. Da hjelper det ikke gjøre noen tiltak på klima, mens man samtidig raserer naturen og ikke tar vare på den, sier Haug.

Svakere klimaprofil enn Solberg-regjeringen

SVs Kari Elisabeth Kaski sier Ap og Sps budsjett har en enda svakere klimaprofil enn forslaget Solberg-regjeringen la fram før den gikk av, skriver NTB.

Det er særlig forslaget om å skjerme bensin og diesel fra økt CO2-avgift som får SV til å reagere. I budsjettforslaget går Ap og Sp inn for å nulle ut en stor del av avgiftsøkningen for bensin og diesel ved å kutte i veibruksavgiften og trafikkforsikringsavgiften.

– Det innebærer en tydelig svekkelse av klimapolitikken. Det er selvfølgelig ikke noe vi kan være med på, sier Kaski til NTB.

Hun varsler nå tøffe budsjettforhandlinger i Stortinget.

– Vi må ha et budsjett som forsterker klimapolitikken, og som kutter mer utslipp enn det Solberg-regjeringen la opp til.

Også stortingsrepresentant Haug (MDG) er kritisk til drivstoffkompensasjonen.

– Problemet med den er at de følger samme banen som regjeringen Solberg, men gjør endringer i veibruksavgiften, som gjør at mye av vinningen går opp i spinningen, sier Haug.

Han mener at man istedenfor å ta hele CO2-avgiften inn som en avgift til staten, kunne delt ut pengene som en klimabelønning til folk flest.

– Da ville det lønt seg for folk å velge miljøvennlig, de kunne til og med tjent penger på det, samtidig som man beholdt størrelsen på avgiften, samtidig som det ville hatt en klimaeffekt. Det ville vært en vinn-vinn situasjon for både folk og klima, sier Haug.

Heller ikke Venstre er positive til det reviderte budsjettet. Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn mener kuttet i veibruksavgiften den vil gjøre det vanskeligere å nå klimamålene.

– Eide kan ikke stå i Glasgow og snakke om grønn omstilling og at verden må gjøre mer, samtidig som Trygve Slagsvold Vedum står på Stortingets talerstol og gjør det motsatte, sier Rotevatn til NTB.

– Dette lover veldig dårlig for klimainnsatsen de neste fire årene, sier han.

Støre om klimaprofilen i budsjettet

Jonas Gahr Støre (Ap) innrømmer til NTB at den nye regjeringen ikke har regnet på klimakuttene budsjettendringene vil gi, tonn for tonn, ennå.

Han avviser likevel at de har lagt fram et dårlig klimabudsjett.

– Jeg mener at vi tar kraftige grep for klima, sier statsministeren til NTB.

Han viser blant annet til at regjeringen viderefører Solbergs forslag til økning i CO2-avgiften med 28 prosent.

– Deler av økningen blir kompensert i drivstoffavgiftene, men ikke alt, sier Støre.

Han peker også på at regjeringen satser på grønn industri og grønne investeringer.

– Som retning mener jeg at dette setter en klar kurs for å kunne kutte utslippene og nå målene våre, uttaler han til NTB.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen