Nyheter

Reagerer på regjeringens gjengsatsing i Oslo: – De gjør en stor feil

Regjeringen setter av millioner til både bekjempelse av gjengkriminalitet og områdesatsinger i Oslo. Men tidligere stortingsrepresentant for Ap, og det siste året Sp, Jan Bøhler, er lite imponert.

Jan Bøhler

Tirsdag presenterte regjeringen statsbudsjettet for 2022, og de setter av åtte millioner kroner i neste års budsjett for å bekjempe gjengkriminalitet. De setter også av tre millioner kroner for å få eks-gjengmedlemmer på rett kjøl i samfunnet, og de foreslår også å bevilge 168,9 millioner kroner til områdesatsinger i Oslo.

I løpet av den siste tida har Oslo hatt flere volds- og skyteepisoder, sist uke på Mortensrud. Det er fortsatt ikke kjent hva som var bakgrunnen for skytingen, men Oslo-politiet har uttrykt at de er bekymret for utviklingen, selv om de ikke ser noen sammenheng mellom episodene.

Mortensrud-drapet har imidlertid utløst en debatt om manglende satsing på nærmiljøet i bydelen.

Selv om de økte midlene i statsbudsjettet ikke direkte kan knyttes opp mot skyteepisodene, ser regjeringen gjengkriminalitet som et problem de ønsker å bekjempe.

– Det er viktig å forhindre at disse begår ytterligere kriminalitet etter gjennomført straff. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 8 millioner kroner til tiltak mot barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i en pressemelding i forbindelse med fremdriften av statsbudsjettet for 2022.

Det imponerer ikke Jan Bøhler.

– Regjeringens innsats mot barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet er minimal og den tynneste de har kommet med. De gjør en stor feil i seg selv når de slår disse tingene sammen i en sekk, skriver han i en SMS til Dagsavisen.


Forkjemper

Jan Bøhler har fulgt med på kriminaliteten i Oslo i lang tid, og er oppgitt over at mange av forslagene han har kommet med på Stortinget ikke er blitt tatt tak i.

– Jeg er ganske frustrert over hvor lite som har skjedd i arbeidet mot gjengkriminalitet og barne- og ungdomskriminalitet i regjeringens periode, sa Jan Bøhler til Dagsavisen i sommer.

I juni kom regjeringen med en stortingsmelding med tiltak mot gjengkriminalitet. Jan Bøhler var skuffet, og mente tiltakene er for vage, og kommer for seint.

Å bekjempe profesjonelle gjenger med nasjonalt og internasjonalt nettverk er noe helt annet enn å forebygge barne- og ungdomskriminalitet

—  Jan Bøhler, Sp.

Nå er han ute av Stortinget, men har likevel sterke meninger om regjeringens satsing.

– Å bekjempe profesjonelle gjenger med nasjonalt og internasjonalt nettverk er noe helt annet enn å forebygge barne- og ungdomskriminalitet. Den senere tids utvikling har vist behovet for en ny nasjonal gjengenhet som kan stoppe gjengenes omfattende virksomhet innen narkotika, økonomisk kriminalitet, salg av våpen og kynisk rekruttering av barn og unge.

–For å forebygge barne- og ungdomskriminalitet trengs lokale politiposter i utsatte områder som Mortensrud, jobber til unge som er falt ut av skolen, større områdesatsinger i Oslo Sør og Groruddalen, og flere plasser i ungdomsenhetene i kriminalomsorgen, sier Bøhler. Den påtroppende Ap/Sp-regjeringen vil komme med endringer til neste års budsjett.

– Hva som kommer i tilleggsproposisjonen og regjeringserklæringen vet jeg dessverre ikke noe om, sier Bøhler.

Glad for satsingen

Regjeringen foreslår å bevilge 168,9 millioner kroner til områdesatsinger i Oslo. Satsingene foregår i flere deler av Oslo, blant annet Groruddalen, Oslo indre øst og Oslo Sør. Til Dagsavisen i går sa leder av BU i Bydel Søndre Nordstrand, Ola Mannsåker (Ap) at man er nødt til å stille seg selv noen ubehagelige spørsmål i kjølvannet av debatten som har rast etter skytingen på Mortensrud, og om man har brukt ressursene i områdesatsingene riktig.

Høyres Mehmet Kaan Inan er selv født og oppvokst i Bydel Søndre Nordstrand, og er glad for at regjeringen forsterker satsingen på å bekjempe kriminalitet og gjenger.

– Jeg veldig glad for at regjeringen følger opp det som vi i Oslo Høyre har vært opptatt av lenge, nemlig å styrke arbeidet med å hjelpe folk ut av kriminelle miljøer. Derfor er det bra at EX/IN får støtte slik at de som allerede har sittet i fengsel ikke fortsetter sin kriminell og destruktive løpebane så fort de kommer ut igjen. Jeg har også stor forventninger til arbeidet som Forandringshuset har startet i bydelen, og som nå får mer penger til sitt avhopperprogram, sier han til Dagsavisen.


Mehmet Kaan Inan (H).

– Jeg er enig med Mannsåker i at vi må stille oss selv noen kritiske spørsmål, blant annet om vi sammen jobber riktig for å løfte bydelen, og om vi bruker ressursene på en riktig måte. Men enda viktigere, hvorfor brukes ikke de over 60 millionene som hvert år settes av fra staten og kommunen til få flere i jobb, flere til å fullføre skolen, og opprusting av uteområdene slik hensikten er, spør han.

– Oslo Sør kan ikke og skal ikke være en salderingspost, sier han.

Inan tror løsningen på mange av utfordringene er arbeid og jobb til de unge.

– Jeg har en helt tydelig og klar oppfordring til arbeidsgivere i Norge. Så til Reitan og Norgesgruppen og alt hva de heter. Bli med på en dugnad. Se om dere kan ansette en med hull i CVn, og gi unge som i dag er preget at motløshet en sjanse til å vise hva som bor i dem, sier han.

Byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold, Rina Mariann Hansen (Ap) sier at byrådet prioriterer kriminalforbegyggende arbeid, og at byen skal være trygg for alle.

Byråd Rina Mariann Hansen. (Ap)

– Oslo skal være en trygg by for alle og det kriminalitetsforebyggende arbeidet og samarbeidet med politiet er noe Byrådet prioriterer høyt. Midlene som er foreslått i statsbudsjettet vil styrke arbeidet kommunen allerede gjør. I Oslo har SaLTo-sekretariatet (Oslo kommune og Oslo politidistrikts samarbeidsmodell om rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak overfor unge) startet et byomfattende EX/IN prosjekt. Bydel Søndre Nordstrand i gang med et treårigprosjekt i samarbeid med Røde Kors, der de har fått 7,4 millioner gjennom områdesatsningen. Prosjektene skal bidra til at unge voksne som ønsker seg ut av et kriminelt miljø kommer over i utdanning og jobb, sier hun til Dagsavisen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen
Tom Vestreng

Tom Vestreng

Journalist