Nyheter

SV: Ingen ledere i offentlig sektor bør tjene mer enn Erna

Ingen ledere i offentlig sektor bør tjene mer enn statsminister Erna Solberg, mener SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

Å sette et tak på hva ledere i offentlig sektor bør få tjene er ett av SVs svar på hvordan man skal bekjempe inntektsforskjellene i Norge. Statsminister Erna Solberg har i dag en årslønn på rundt 1,7 millioner. Noe mer enn det bør ikke ledere i staten eller kommunene tjene, mener SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

– Ingen ledere i offentlig sektor bør tjene mer enn statsministeren. Vi mener dette er ett av flere tiltak som vil monne når vi skal bekjempe store lønnsforskjeller mellom folk, sier Kaski til Dagsavisen.

– Et tydelig paradoks

Å sette et tak på hva ledere i offentlig sektor bør få tjene er ett av SVs svar på hvordan man skal bekjempe inntektsforskjellene blant folk i Norge. Dagsavisen skrev mandag om YS’ årlige arbeidslivsbarometer, som er en undersøkelse blant norske arbeidstakere. Der går det fram et stort flertall av norske arbeidstakere, 67, 8 prosent, ønsker seg mindre lønnsforskjeller. Aldri har så mange gitt det svaret som i år.

– Dette viser et tydelig paradoks: Nordmenn ønsker mindre lønnsforskjeller, men likevel øker forskjellene, kommenterte YS-leder Erik Kollerud til Dagsavisen, og pekte på vekst i lederlønninger i offentlig sektor og i offentlig eide virksomheter som en viktig årsak til økningen. Han etterlyste også politikere som tar grep:

– Jeg oppfatter at politikerne på begge sider er for en modell med små inntektsforskjeller. Men det virker som de ikke klarer å styre utviklingen. Jeg vet ikke hvorfor det er blitt sånn, men vi må ta sterkere grep om dette, mente Kollerud.

Vil styrke kommunene

Kaski er også bekymret over at inntektsforskjellene har økt selv om flertallet av norske arbeidstakere ønsker det annerledes. Som Kollerud mener hun at alt for lite har skjedd på dette området.

– Vi har også en borgerlig regjering som har bidratt til denne utviklingen over flere år, mener Kaski, som lanserer SVs løsninger på problemet: Sette et tak for lederlønninger. Styrke kommuneøkonomien vesentlig for å bedre handlingsrommet i lønnsoppgjøret. SV vil også forby profitt i velferden og bedre organisasjonsgraden blant norske arbeidstakere.

– Vi ser det også i andre land: Når det blir færre fagorganiserte, øker lønnsforskjellene. Vi må gjøre det økonomisk gunstig å organisere seg, og få opp fagforeningsfradraget. Det har stått stille i åtte år, sier Kaski. Hun mener dessuten at kommersialisering og privatisering i helse- og omsorgssektoren presser lønningene ned for vanlige ansatte, mens privatiseringen av eksempelvis jernbanen, presser lederlønningene opp.

– Men ett av de viktigste punktene her er det å styrke kommuneøkonomien. Hvis en kommune sliter økonomisk, blir det mindre handlingsrom i lønnsoppgjøret. Vi politikere kan ikke diktere selve lønnsoppgjøret, men vi kan styrke kommunene, mener Kaski.Mer fra Dagsavisen