Nyheter

Forskning: – Klima kan ha påvirket menneskekroppens størrelse

Derfor har mennesker som bor i kaldere strøk større kropper.

Ny forskning viser at menneskekroppens størrelse har utviklet seg i takt med klima de siste million årene, melder CNN. Funnene tyder på at mennesker som bodde i regioner med kaldere klima, hadde større sannsynlighet for å ha store kropper. På den andre siden, mennesker med mindre kropper var vanlig i regioner med varmere klima.

Dette henger sammen med at jo større kropp man har, jo mindre overflate i forhold til volum. Dermed vil kroppen kunne bevare varme mer effektivt, forklarer Andrea Manica til CNN, professor i evolusjonær økologi ved universitetet i Cambridge.

Forskere fra universitetet i Cambridge, England, og universitetet i Tübingen, Tyskland, har analysert størrelsen på over 300 knokler som stammer fra Homo genus, slekten som Homo sapiens tilhører. Data på kroppenes endringer i størrelse ble kombinert med datidens klima,. Funnenen viser at temperaturer kan ha vært en utslagsgivende faktor, melder CNN.

Store temperatursvingninger

Den siste millioner årene har temperaturene på jorden vært flyktige. Temperaturene fra pleistocen, populært kjent som istidene, til holocen – tiden fra rundt 11.000 år f.kr til i dag – kan karakteriseres som svært skiftende. Ifølge NASAs Earth Observatory, har svingningene vært mellom 4 til 7 grader. Det er altså disse svingningene forskerne har tatt i betraktning da analysene av knoklene ble gjennomført.

For øvrig, som NASA også påpeker, temperaturøkningene som følge av global oppvarming er langt raskere enn svingningene de siste millioner årene.

Ser fortsatt sammenheng

Forskerne konkluderer med at sammenhengen mellom kroppsstørrelse og temperatur også kan bli observert hos mennesker og dyr i dag, avhengig av hvilket klima man lever i. Det var imidlertid få tegn som tydet på at temperatursvingninger de siste millioner årene resulterte har hatt innvirkning på hjernens størrelse.

I tillegg så forskerne antydninger til at atferdsendringer, som økt strategisk jakt i åpne landskap, kan ha hatt stor effekt på hjernestørrelsen, skriver The Guardian.

Konkurranse, sosiale, kulturelle og teknologiske aspekter ble også identifisert som mulige faktorer – men dette ble ikke undersøkt i studien.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen