Nyheter

Nei til ungdomsskole for musikk og drama

Et stort flertall skolepolitikere i Stavanger vil si nei til en privat ungdomsskole med vekt på musikk og drama.

Stavanger — Utvalg for oppvekst og utdanning (UOU) behandlet søknaden fra Øresus AS om å starte en privat ungdomsskole med vekt på musikk og drama i Kannikgården fra høsten 2022. Et stort flertall politikere ber Utdanningsdirektoratet, som avgjør saken, si nei til søknaden.

Flertallspartiene har motstand mot privatskoler, også omtalt som friskoler, i sin politiske plattform. Eirik Faret Sakariassen (SV) la fram et forslag om å avvise søknaden, på vegne av Ap, FNB, MDG, SV og Venstre. Høyre ville også si nei til søknaden.


– Sikkert overraskende

Høyre vil også fraråde opprettelsen av Øresus AS.

– Det er sikkert overraskende at vi stiller oss slik, men Høyre er ikke et parti som vil ha friskoler for enhver pris. Vi vurderer hver enkelt søker grundig, og vi ser hver enkelt søknad opp mot helheten for strukturen på skolesystemet vårt. Friskoler skal være et supplement, ikke ta over, framholder Høyres fraksjonsleder i UOU, Erlend Jordal, overfor RA.

Dagens elevsituasjon er hovedargumentet for Stavanger Høyre.

Det vil være noe elevvekst frem mot 2025 – før antallet faller igjen mot dagens nivå mot 2035. Det betyr at det vil bli stor usikkerhet for elevtallet ved nærskolene og for elevgrunnlaget ved andre bynære skoler i årene fremover. Det er også uklart hvordan dette vil påvirke Stavanger sin kulturskole som i dag er et viktig supplement til grunnskolene med sine tilbud innen musikk, dans og drama, het det i Høyres forslag i UOU.

– Stor usikkerhet

– Det blir for stor usikkerhet for elevtallet i de bynære ungdomsskolene.

—  Erlend Jordal

– Det blir for stor usikkerhet for elevtallet i de bynære ungdomsskolene. Hvordan vil dette påvirke kulturskolen vår? Vi har allerede mange gode friskoler som er et supplement til Stavangerskolen. Vi har offentlige skoler som Gosen som har en forsterket kulturprofil. Ettersom elevtallet ikke vil fortsette å vokse så sterkt i det neste tiåret blir det vanskeligere å øke kapasiteten for friskolene uten at det kan ramme hovedstrukturen innen ungdomsskoletrinnet, melder Jordal.

Frp støttet søknaden fra Øresus AS. Høyres nei får partiets fraksjonsleder i UOU, Kristoffer Sivertsen, til å reagere.

– Jeg er sjokkert over at Høyre sier nei til en friskole som byen trenger, spesielt siden Høyre i regjering er langt mer positive til friskoler, og siden administrasjonen heller ikke har innvendinger mot søknaden. Vi mener foreldre og elever skal få velge den skolen de mener er best for dem. Vi klarer ikke å se forskjell på Høyre og Ap i Stavanger lenger, sier Sivertsen til RA, og opplyser at KrF også støttet kommunedirektørens råd om ikke å ha innsigelser til søknaden.

Her er vedtaket som ble støttet av flertallspartiene og Venstre:

«Vi er sterkt bekymret for påvirkningen dette vil ha for skoleøkonomien i Stavanger og for skolestruktur i den foreslåtte bydelen. Etter en lengre prosess med evaluering av skoleøkonomien i Stavanger og vurdering ble det i desember 2020 enstemmig vedtatt å ikke legge ned, men i stedet beholde og rehabilitere Tastaveden skole (305 elever, med kapasitet på 351 elever), som ligger tett på i tilgrensende bydel til hvor Øresus AS er foreslått lokalisert.

Etableringen av Øresus AS kan forventes å utfordre grunnlaget for elever til Tastaveden skole. Videre ligger Kannik ungdomsskole (574 elever, med kapasitet på 675 elever) i direkte nærhet til foreslått lokalisering. På lang sikt (10-15 år) viser elevtallsfremskrivningene også at elevtallet vil synke på Kannik. Stavanger kommune vurderer det derfor samlet slik at en eventuell etablering av skolen Øresus AS vil få negativ innvirkning på den offentlige skolestrukturen i kommunen.

Vi ser også grunnlag for å stille spørsmål ved behovet for å etablere en slik skole i Stavanger. Stavanger kommune har kommunale skoler som allerede aktivt benytter musikk og drama som en del av sitt undervisningsopplegg, og vil trekke frem Gosen skole som et godt eksempel på dette. Vi frykter også at en eventuell etablering av skolen Øresus AS vil kunne utfordre elevtallet ved Gosen skole.

Det er allerede mangel på lærere med musikkfaget i Stavangerskolen, og dette vil ytterligere utfordre rekrutteringen av musikkfaglærere. Stavanger kommune er urolig over at skolen kan komme til å konkurrere om ansattressurser med de offentlige skolene og kulturskolen.

Når det kommer til skolefaglige hensyn er Øresus AS en aktør Stavanger kommune ikke har kjennskap til. Vi registrerer at aksjeselskapet ble stiftet 5.1.2021, og er ikke kjent med at selskapet og dets tilknyttede har drevet pedagogisk virksomhet tidligere. Stavanger kommune er bekymret over at 10 prosent av elevene i ungdomsskolen allerede går på private skoler, og ønsker ikke ytterligere svekkelse av fellesskolen gjennom å akseptere denne skolen.»

Frp fremmet dette tilleggsforslaget, som ble nedstemt: «Utvalg for oppvekst og utdanning ber om en sak hvor det skisserer tiltak for å gjøre det attraktivt å etablere flere ikke-offentlige skoler i kommunen for å øke og styrke skoletilbudet, samt øke mangfoldet i skoletilbudet«.

Mer fra Dagsavisen