Nyheter

Kan bli kastet ut av Frp: Her er anklagene mot partitopp Geir Ugland Jacobsen

Oslo Frp klarte ikke lande en uttalelse i saken der fylkesleder Geir Ugland Jacobsen risikerer å bli kastet ut av partiet. Han er anklaget for å ha brutt partiets vedtekter gjennom å skade partiets omdømme og gå utover sine fullmakter som fylkesleder gjennom kontroversielle utspill i media.

Som Dagsavisen meldte onsdag ble fylkesstyret i Oslo Frp samlet til et hemmelig, ekstraordinært fylkesstyremøte torsdag klokka 17.

Den eneste saken på blokka på møtet var situasjonen rundt fylkesleder Geir Ugland Jacobsen. Det har stormet rundt lederen helt siden han ble valgt i februar i år, og han har vært i flere opprivende konflikter med partiledelsen. Han har også frontet flere kontroversielle standpunkter blant annet i innvandringspolitikken, klimapolitikken og utenrikspolitikken.

Av de grunnene har det blitt åpnet sak mot Ugland Jacobsen som i ytterste konsekvens kan ende med at han blir kastet ut av partiet.

Ingen konklusjon

Leder i Frps organisasjonsutvalg Alf Erik Andersen bekreftet ovenfor Dagsavisen onsdag at utvalget har en sak om Ugland Jacobsen på sitt bord. Dagsavisen vet at Ugland Jacobsen var i møte hos organisasjonsutvalget tirsdag denne uka. Med seg hadde han sin viktigste støttespiller, tidligere partiformann Carl I. Hagen.

Hensikten med fylkesstyremøtet er at de skal avgi sin uttalelse til saken i organisasjonsutvalget. Men Dagsavisen erfarer at fylkesstyret i kveld ikke klarte å lande noen konklusjon på om de støtter en eksklusjon av Ugland Jacobsen. I stedet sender de saken tilbake til organisasjonsutvalget for at Ugland Jacobsen skal få komme med et tilsvar til saken. 

Etter at det er gjort skal fylkesstyret igjen samles for å konkludere hva de mener bør skje i saken.

Det framkommer av organisasjonsutvalgets anklage mot Ugland Jacobsen at hans frist for å komme med sine merknader til saken er satt til 7. desember.

LES OGSÅ: Full krig i Oslo Frp: Vurderer eksklusjon av fylkeslederen

Dagsavisen har vært i kontakt med Ugland Jacobsen som ikke ønsker å kommentere saken.

Skriftlig anklage

Dagsavisen vet at organisasjonsutvalget i Frp har utformet en skriftlig anklage mot Ugland Jacobsen der de blant annet har samlet hans mest kontroversielle medieutspill med særlig vekt på flere intervjuer han har gitt blant annet til Finansavisen i sommer der han har sådd tvil om Siv Jensen var rett person til å toppe Oslo Frps stortingsvalgliste.

LES OGSÅ: Slik vil Jan Bøhler få Stortinget til å stoppe sykehusplanene i Oslo (+)

Dagsavisen har lest organisasjonsutvalgets anklage mot Ugland Jacobsen i sin helhet. Der kommer det fram at det er to punkter der utvalget skal vurdere om han har brutt partiets vedtekter:

«For det første om dine offentlige uttalelser er av en slik karakter at det bidrar til å skade partiet og/eller partimedlemmers omdømme på en slik måte at det er i strid med partiets regelverk. For det andre om dine uttalelser har vært forankret i vedtak i fylkesstyret i samsvar med partiets vedtekter og retningslinjer, eller om du i rollen som fylkesleder har gått ut over de fullmakter fylkeslederen har» heter det i anklagen.

Negativt personfokus

Det framkommer også at det i deler av Frp har vært sterk misnøye med flere av Ugland Jacobsens utspill i media, og at disse har gitt et inntrykk av Frp som et splittet parti med tøffe fløykamper. Han blir anklaget for å forsøke å svekke partiledelsen i Frp, og at han i stedet har jobbet for å i stedet framheve seg selv eller andre personer i partiet.

LES OGSÅ: Frykter Gerhardsens omorganisering av Osloskolen slår sprekker (+)

«Dette vurderer organisasjonsutvalget til å være sterkt kritikkverdig og bidrar til å skyve fokuset i partiorganisasjonen fra konstruktivt politisk og organisatorisk arbeid, over på negativt personfokus og usikkerhet rundt partiets valgte ledere uten at det er i forbindelse med et forestående valg til verv i partiet», skriver organisasjonsutvalget.

Anklagen ble sendt til Ugland Jacobsen før møtet tirsdag og før fristen for hans skriftlige redegjørelse til anklagene. Til slutt konkluderer utvalget:

«Organisasjonsutvalgets vurdering er at du gjennom dine uttalelser til media, sosiale medier og partikollegaer har brutt med partiets vedtekter og retningslinjer på en slik måte at det er nødvendig å vurdere sanksjoner i henhold til vedtektene. Det er også spørsmål om det foreligger alvorlige og vedvarende brudd på Fremskrittspartiets vedtekter i din utøvelse av vervet som fylkesleder. Det er strenge krav til at fylkeslederen i sin opptreden på partiets vegne opptrer på fylkeslagets vegne. Det er tvil om det foreligger nødvendige vedtak og forankring i fylkesstyret for de konklusjonene fylkeslederen uttrykker på vegne av sitt fylkeslag».

Partidemokratiet

Dagsavisen erfarer at anklagene mot Ugland Jacobsen, som selv ikke var tilstede på møtet, ble lest opp for fylkesstyret.

Dagsavisen kjenner også til at det i løpet av møtet kom en rekke innsigelser mot prosessen som er lagt opp mot Ugland Jacobsen. Blant innsigelsene er at prosessen sentralstyret og organisasjonsutvalget har lagt opp er for lukket, hemmelig og udemokratisk. Ugland Jacobsens støttespillere reagerte også på at han fikk anledning til å tale sin sak ovenfor organisasjonsutvalget, men at han ikke har fått en tilsvarende mulighet ovenfor fylkesstyret.

Ugland Jacobsen ønsker ikke kommentere saken ovenfor Dagsavisen, men sier følgende til NTB:

– Jeg skulle gjerne sett en del av de utsagnene annerledes presentert. Men å si at jeg på grunn av det skal ekskluderes, det blir et veldig tynt grunnlag, sier han selv.

Jacobsen erkjenner at han kunne uttrykt seg annerledes i noen av medieoppslagene, men mener han har vært godt innenfor rammene av ytringsfriheten og partidemokratiet.

– Alle tillitsvalgte kan bli uheldig fremstilt av mediene. Men jeg ser ingen grunn til at dette skal være grunn til sanksjoner eller eksklusjon, sier han.

Nyeste fra Dagsavisen.no: